Drygt 70 procent av länets hushåll har tillgång till fiber

Av på 21 mars, 2017

70,61 procent av hushållen i Örebro län hade tillgång till fiberbredband på 100 Mbit/s år 2016, vilket är en ökning med 2,49 procent. Snittet för riket är 66,39 procent och Örebro län behåller sin position som det fjärde mest fiber-etablerade länet i landet. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016.

Men fortfarande är det en bit kvar till det nationella målet om att 95 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

Bland Örebro läns kommuner har Hällefors kommit längst med 81,65 procent fiberanslutna hushåll. Lindesberg är den kommun som ökat utbyggnaden mest under föregående år med en nästan 6-procentig ökning.

Etableringsgrad av bredbandsfiber per kommun i Örebro län

Kommun Etableringsgrad
Hällefors 81,65%
Örebro 79,20%
Nora 74,10%
Hallsberg 73,78%
Ljusnarsberg 69,88%
Laxå 68,03%
Karlskoga 66,82%
Degerfors 62,39%
Askersund 61,66%
Kumla 55,66%
Lekeberg 51,80%
Lindesberg 41,91%

Bredbandsfrågan är oerhört viktig för att landsbygden skall vara livskraftig i framtiden. Det finns en del kvar att göra men samtidigt har vi kommit långt i vårt arbete. Att vi är det fjärde bästa länet i landet på fiberetablering visar att det finns goda förutsättningar att sköta sina vardagsärenden och jobba hos oss med hjälp digitala lösningar, säger regionrådet Mats Gunnarsson (Mp).

Linus Grabö, regional bredbandskoordinator fyller i:
– Samarbete och förståelse är nyckeln för att nå målen. Samarbete för att effektivt få till utbyggnad och förståelse för digitaliseringens möjligheter för att välja att ansluta sig.

Region Örebro län har sedan 2016 regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in