Frälsningsarmén mobiliserar arbetet mot människohandel i Europa

Av på 21 oktober, 2018

Världen över är ungefär 40 miljoner människor offer för modernt slaveri. Den 18 oktober är det EUs officiella dag i kampen mot människohandel. Frälsningsarmén närvarar då i EU-parlamentet i Bryssel för att presentera sitt arbete mot människohandel och påverka politikerna att agera.

Frälsningsarmén har en lång tradition av att möta mänskliga behov och förebygga människohandel i alla former, ge stöd och skydd till utsatta och återintegrera dem i samhället.

På EU-parlamentet kommer Frälsningsarméns experter att dela erfarenheter från sitt dagliga arbete med utsatta för människohandel. Frälsningsarmén arbetar över hela Europa längs hela människohandelskedjan, från ursprungsländer där utsatta rekryteras till transit- och destinationsländer där utsatta exploateras.

Under rubriken Restoring broken dreams visas exempel på hur sociala organisationer kan samarbeta för att förebygga, skydda och återintegrera utsatta för människohandel. Ledamöter från Europaparlamentet och experter från Frälsningsarmén och civilsamhället kommer att diskutera de största utmaningarna samt möjliga europeiska och nationella insatser.

– Under de senaste tre åren har vi kraftsamlat och stärkt Frälsningsarméns kapacitet att förebygga och motverka människohandel genom EU-projektet Safe Havens. Vi har fått möjlighet att skala upp förebyggande insatser i Öst- och Centraleuropa, där vi till exempel jobbar medutbildning och job verifikation services. I Västeuropa har vi främst arbetat fram nya metoder att jobba med skydd och stöd för särskilt sårbara riskgrupper, säger Madeleine Sundell, som är jurist och nationell samordnare mot människohandel för Frälsningsarmén i Europa.

I Stockholm har Frälsningsarmén under året testat den holländska metoden Perspective on Rights med juridiskt och socialt stöd för att utsatta ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter genom att tidigt koppla in volontärer och advokater. För fall där utsatta måste återvända finns nu 23 nationella kontaktpersoner som inom 24 timmar kan kontakta varandra om uppföljande åtgärder i andra länder.

I Bryssel kommer Frälsningsarmén också, under rubriken Cheap prices come at a high cost,presentera en treårig europeisk kampanj mot människohandel som kommer att köras över hela Europa i början av 2019. Syftet med kampanjen är att minska både utbudet av och efterfrågan på de tjänster som kan kopplas till människohandel.

Annonser i traditionella och sociala medier ska varna personer i riskzonen och deras anhöriga för att nappa på jobberbjudanden som låter för bra för att vara sanna. Samtidigt uppmärksammas konsumenter i andra änden av kedjan på vad som kan vara skälet till att en tjänst är orimligt billig, och den sanna kostnaden för de utsatta.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in