Global gasmarknad ger prispress

Av på 27 oktober, 2019

Det är lönsammare att producera gaskraft jämfört med kolkraft och därför är efterfrågan på gas från kraftsektorn högre än tidigare. Gasmarknaden är välförsörjd med gas som distribueras via gasledning från Nordsjön, Ryssland och Mellanöstern. De senaste åren har även en hel del flytande gas (LNG) kommit till Europa från nya regioner. Gasmarknaden har blivit global.

Gaslagren i Europa är ordentligt påfyllda inför vintern och flera aktörer bjuder därför under varandra för att få sin gas såld. Det har noterats rekordmånga LNG-fartyg som ligger för ankar.

Detta kan bero på att marknaderna kortsiktigt sett är mättade, men även på att leverantörerna väntar på att priserna ska gå upp. Det är nämligen en prisskillnad på 50 procent mellan leveransen på gas just nu och i december. Detta är ett fenomen vi har sett på oljemarknaden ibland, och vittnar om en marknad där det råder utbudsöverskott.

Lägre priser
Försörjningen ser ut att vara god även på de övriga energiråvarumarknaderna. En god utbudssida på råvarumarknaderna bidrar till lägre priser på råvaror som kol och olja, något som i sin tur påverkar elpriserna. På den tyska kraftmarknaden ser vi att nedgången i råvarupriserna de senaste dagarna har lett till en nedgång i terminspriserna.

Vädret rår
I Norden är det fortfarande vädret som är mest avgörande för priserna. Jämfört med priserna för 2020 utanför Norden har de nordiska 2020-priserna inte rört sig särskilt mycket. Väderprognoserna är orsaken till detta. Sedan det första kvartalet har priserna gått upp till följd av att man förväntar sig en kallare november.

Spotpriset i Norden är som marknadsaktörerna hade förväntat sig: priset har gått ner lite. Marknadsaktörerna förväntar sig att samma sak kommer att hända även denna vecka. Priserna den kommande vintern har också gått upp en del den senaste veckan och även här har nog vädret spelat en avgörande roll.

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Källa: Entelios

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in