Informativa klisterdekaler ska värna om Karlskogas vatten

Av på 21 mars, 2017

I samband med Världsvattendagen lanserar Karlskoga Energi & Miljö ett antal klisterdekaler som ska upplysa om hur alla kan bidra till ett friskt och rent vatten i Karlskoga.

Världsvattendagen infaller varje år den 22 mars i syfte att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Det är en FN-dag som uppmärksammar de vattenutmaningar som världen står inför. I Karlskoga, likt i många andra kommuner, är den stora utmaningen att minska mängden skräp som varje dag spolas ner i avloppet.

För att påminna folk om att spola rätt har man nu tagit fram klisterdekaler till allmänna toaletter, med uppmaningar om att spola rätt.

– Varje år hamnar flera ton skräp på vårt reningsverk i Aggerud. Innan skräpet når reningsverket kan det också orsaka stopp i ledningsnät och pumpar och då kan orenat vatten rinna ut direkt i naturen. I värsta fall kan skräpet förstöra reningen av avloppsvattnet med följden att orenat vatten rinner ut i Möckeln, säger Jenny Johrin, verksamhetsansvarig för VA-bolaget i Karlskoga.

– Vi jobbar kontinuerligt med att informera kommuninvånarna om att skräp såsom tops, bomull, snus, bindor och tamponger ska slängas i papperskorgen istället för att spolas ner i toaletten. Tanken med dekalerna är att de ska placeras på allmänna toaletter i offentliga byggnader samt att företagare kan hämta dekaler hos oss och sätta upp på sina egna allmänna toaletter. Vi hoppas att det ska påminna våra kommuninvånare om att göra rätt och värna om vårt vatten, säger Jenny Johrin.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in