MUF: ”Det här är ett sätt att steg för steg driva friskolor ut ur Sverige”

Av på 27 april, 2020
Benjamin Dousa, förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Idag, 27 april, lämnas utredningen om en likvärdig skola över till regeringen. En utredning som bland annat föreslår mer pengar till kommunala skolor samt kvotering och lottning i stället för köplatser till populära skolor. Moderata ungdomsförbundet anser att det här är fel.

– Det här är ett sätt att steg för steg driva friskolor ut ur Sverige, säger Benjamin Dousa förbundsordförande MUF.

Det fria skolvalet som det ser ut idag infördes under början av 1990-talet och är en viktig frihetsreform. Rätten att själv få välja skola möjliggör att kunna bestämma inriktning och plats för sin utbildning. Detta är viktigt för konkurrensen och dåliga skolor väljs bort. Men i och med dagens utredning snedvrider man konkurrensen och ser till att kommunala skolor premieras – med en högre skolpeng.

– Redan idag är det många kommuner som fuskar och fifflar med skolpengen för att den ska vara så låg som möjligt för fristående aktörer – nu säger man rätt ut att det ska vara så. Ett tydligt avsteg från januariöverenskommelsen, avslutar Benjamin Dousa.

Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF finns tillgänglig för kommentarer under dagen.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Källa Moderata Ungdomsförbundet MUF

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in