Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige föreläser för 350 gymnasieelever

Av på 22 januari, 2020
Den 23 januari hålls en föreläsning för gymnasieelever i Örebro kommun, med fokus på lösningar för en fossilfri framtid.

Torsdag 23 januari anordnas en föreläsning för cirka 350 av Örebro kommuns gymnasielever. Föreläser gör Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Om föreläsningen

Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige på uppdrag av Miljö- och energidepartementet. Den 23 januari håller Svante en föreläsning för cirka 350 av Örebro kommuns gymnasieelever, med fokus på möjligheter och lösningar för en fossilfri framtid.

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar över 450 svenska aktörer som vill bidra till klimatomställningen, varav Örebro kommun är en.

Örebro kommuns långsiktiga mål är att vara en klimatneutral kommun år 2045. Kommunens klimatmål omfattar både den egna organisationen och det geografiska området Örebro kommun. Det geografiska området inkluderar alla som bor, verkar och färdas inom kommunens gränser och allas bidrag i klimatställningen är viktiga för att vi ska nå målet.

Lokalt | Rudbecksgymnasiet Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro Kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in