Ny marin snäckart i svenska vatten

Av på 24 juni, 2018
Fotograf: Fredrik Pleijel

Den framgälade marina snäckan Simnia hiscocki, som ännu inte hunnit få något svenskt namn, rapporteras för första gången från svenska vatten. Snäckan påträffades sittande på röd hornkorall, som är en av dess värdarter. Arten är tidigare endast känd från västra delen av Engelska kanalen samt från ett fynd i sydvästra Norge.

Det var Tanumshedebon Michael Lundin, till vardags bilmekaniker, som den 13 juni i år gjorde fyndet av den för Sverige nya snäckan under ett av sina många dyk vid Segelskären i Bohuslän, rapporterar ArtDatabanken vid SLU via nyhetstjänsten Dagens natur.

Michael är mycket intresserad av marina organismer, och i februari i år hittade han Sveriges första exemplar av nakensnäckan gultoppad volangnuding Lomanotus genei. Michael Lundin gör omkring 150 dyk varje år. Nu har han alltså gjort det igen, hittat en för Sverige ny marin art.

På röd hornkorall Swiftia rosea på 25 meters djup observerar Michael Lundin en centimeterlång snäcka som han inte sett tidigare. Snäckan visar sig stämma överens med Simnia hiscocki, som beskrevs av Lorenz och Melun 2011 från sydvästra England, och som senare observerats i sydvästra Norge på vit hornkorall Swiftia pallida. Dessa är de enda kända fyndområdena för Simnia hiscocki.

Släktet Simnia är framgälade snäckor i familjen Ovulidae, som innehåller över 200 arter världsvitt. Med undantag för Simnia hiscocki och Simnia patula (som påträffats i Sverige) återfinns dessa i tropiska och subtropiska vatten. Ur svensk synvinkel är både S. patula och S. hiscocki (med reservation för de få fynden) arter med sydlig utbredning. Det finns flera möjligheter. De kan vara en del av den svenska marina faunan som inte upptäckts tidigare. Alternativt kan de vara arter som nyligen invandrat söderifrån, och då ha flyttningsmönster som är kompatibla med ökande vattentemperaturer.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in