Ny rapport visar matfattigdomen i Sverige

Av på 19 oktober, 2019

Välfärdssamhället är något som många av oss ofta tar för givet. Men det finns, även i Sverige, en utbredd, osynlig och växande fattigdom. Ersta Sköndal Bräcke högskolas professor Magnus Karlsson, har tillsammans med Sveriges Stadsmissioner tagit fram fattigdomsrapporten 2019, som i år fokuserar på matfattigdom.

– Årets fattigdomsrapport visar att Stadsmissionens stöd till människor i ekonomisk utsatthet till stor del handlar om insatser gällande mat, såsom subventionerad matförsäljning, matkasseverksamhet och färdiglagade måltider. En genomgång av det kvalitativa materialet visar tydligt att Stadsmissionerna menar att behovet av mat ökat, och att hanteringen av mat är en central del i deras verksamheter, säger Magnus Karlsson, professor och forskare på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Fattidgsomsrapporten är ett arbete som inleddes 2011 mellan Sveriges Stadsmissioner och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Under de åren har det samlats in statistik vad gäller insatser för människor i ekonomisk utsatthet. Av de 380 000 registrerade insatserna har 245 000 utgjort matrelaterade insatser.

– Att det i en väl utvecklad välfärdsstat finns ett utbrett behov av insatser kring mat – en väldigt akut insats som möter ett av våra mest basala behov – är knappast väntat, säger Magnus Karlsson.

Två tredjedelar av stadsmissionernas samtliga insatser under 2019 utgjordes av utdelning av mat eller subvention av mat. Den största andelen av dessa, nära två tredjedelar, ges till människor som lever på långvarigt försörjningsstöd. En stor del barnfamiljer ingår i denna grupp. Enbart stadsmissionen i Skåne registrerar 90 000 måltider under ett år.

– Vi möter dagligen människor som inte kan sätta mat på bordet varken till sina barn eller till sig själva. Människor går hungriga i välfärdssamhället Sverige 2019 och det är dags för politiken att agera, säger Lotta Säfström, ordförande i Sveriges Stadsmissioner i ett pressmeddelande om rapporten.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in