Pulsprojekt i skolor – del av arbete för psykisk hälsa

Av på 15 mars, 2018

Under våren kommer sex skolklasser i den norra länsdelen att aktivera sig i Pulsprojektet. Ett projekt som initierats av gruppen för psykisk hälsa, vars syfte är att genom att främja fysisk aktivitet, bidra till att minska psykisk ohälsa.

I Nora är det tredjeklassare på Lärkeskolan samt Gyttorpsskolan som kommer delta i projektet.

”Forskning visar att hjärnan mår bra av rörelse, så när vi blev tillfrågade om att vara med så tyckte vi det var en bra idé”, säger rektor Peter Nilsson. ”Det ska bli väldigt spännande att se vad det ger för effekter.”

Medaljer för insatsen
Projektet handlar om att deltagande klasser förses med pulsmätare. Varje mätare kopplas samman med ett id-nummer så att man kan följa varje elevs puls. Och när eleven når upp till önskad puls delar systemet ut elektroniska medaljer för arbetsinsatsen.

Ett aktivitetspass varar mellan 20 minuter och en halvtimme, och typen av aktiviteter som mäts beror till stor del på deltagarnas ålder. För Noras elevers del kommer att handla mycket om att via leken främja aktivitet. Programmen läggs nämligen upp av varje skola och det handlar om upp till tre pass i veckan då eleverna utrustas med mätarna.

Främja psykisk hälsa
Målsättningen är att med ökad fysisk aktivitet, främja den psykiska hälsan.

”Vi tror att alla elever kommer ha nytta av aktiviteten men förhoppningsvis kan projektet även få dem att upptäcka rörelseglädje.” Det säger Eva Hill, samordnare för arbetet med psykisk hälsa inom samverkansorganisationen i norra Örebro län.

Förutom de båda Noraskolorna deltar också Björkhagaskolan i Lindesberg, Ekbackens skola i Fellingsbro, en årskurs fyra i Hällefors samt en gymnasieklass med ensamkommande i Hällefors i Pulsprojektet. Dessa skolor drar igång aktiviteterna innan påsk enligt planen. Även Ljusnarsberg har uttryckt intresse för projektet.

Utvärderas i höst
Projektet kommer att utvärderas i höst.

”Efter sommaren har vi planerat in workshops för skolorna med fokus på hur detta ska kunna leva vidare, då det är vår målsättning”, säger Eva Hill.

 

Fakta: Samverkansorganisationen och psykisk hälsa-gruppen i norra Örebro län
Arbetsgruppen för psykisk hälsa ingår i samverkansorganisationen i norra Örebro län. I samverkansorganisationens styrgrupp, Länsdelsgrupp norr, ingår områdeschefen för närsjukvården, kommunernas socialchefer, enhetschef psykiatrin, verksamhetschef primärvård, områdeschef habilitering, utvecklingschef närsjukvård, samordnare psykisk hälsa samt samverkansledare.

Samverkansorganisationens mål är att, med patienten i fokus, tillse så att övergångarna mellan de olika huvudmännen ska bli så smidig som möjligt. Tillsammans verkar man även i gruppen för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa.

Förutom Plusprojektet arbetar man i psykisk hälsa-gruppen bland annat med att utveckla föräldraskapsstöd. Ingår i psykisk hälsa-gruppen gör representanter från psykiatrin, elevhälsa, boendestöd, individ- och familjeomsorg, skola, vårdcentral, asylteamet, folkhälsoteamet och beroendecentrum. Även Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF, finns med, liksom brukarorganisationerna FPS och (H)järnkoll.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in