Alla inlägg taggade "Förtroende"

 • Förtroendet för polisen har ökat

  Fler uppger att de har stort förtroende för polisen medan den självrapporterade utsattheten för brott mot enskild person har ökat. Detta gäller särskilt hot, som är den brottstyp flest uppger att de utsatts för. Nästan varannan ung...

  • Skrivet oktober 9, 2019
  • 0
 • Visselblåsning bygger förtroende

  Visselblåsning bygger förtroende visar ny kundundersökning från WhistleB. Ett ökat antal visselblåsarrapporter, organisationer som öppnar upp sitt visselblåsarsystem för externa aktieägare och åsikten att en säker visselblåsarlinje är ett nyckelverktyg för att bygga förtroende. Det är några...

  • Skrivet mars 30, 2019
  • 0
 • Högt förtroende för hälso- och sjukvården i Örebro län

  Förtroendet för hälso- och sjukvården i länet är högt, bland det högsta i landet, och de allra flesta länsinvånare anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det visar den nationella befolkningsundersökningen Hälso-...

  • Skrivet februari 28, 2019
  • 0
 • Otrygghet och oro för brott begränsar vardagslivet

  Nästan en fjärdedel av befolkningen väljer en annan väg eller ett annat färdsätt till följd av oro för brott och en femtedel undviker att vara aktiv på internet av oro för hot och trakasserier. Förtroendet för rättsväsendet...

  • Skrivet januari 17, 2019
  • 0
 • Stabilt förtroende för hur svenskt bistånd används

  Förtroendet för biståndet fortsätter att vara starkt hos svenskarna. Sju av tio instämmer i påståendet att svenskt bistånd bidrar till en bättre värld, och förtroendet för hur biståndspengarna används har ökat. Det visar biståndsmyndigheten Sidas årliga Sifo-undersökning...

  • Skrivet januari 17, 2019
  • 0
 • Ökat förtroende för polisen i region Bergslagen

  Brå:s nationella trygghetsundersökning, NTU, visar att resultaten är ganska lika förra årets undersökning för de olika polisområdena i region Bergslagen. Förtroendet har ökat generellt, men utsattheten för brott har ökat. Det är andra året som Brottsförebyggande rådet,...

  • Skrivet november 19, 2018
  • 0
 • Svevia får förtroendet för underhåll av Örebros gator

  Örebro kommun har valt att teckna ett ramavtal med Svevia för löpande beläggningsunderhåll av kommunens gator samt gång- och cykelvägar. Uppdraget omfattar Örebro stad men även kommunens tätorter Garphyttan, Hovsta, Järle, Ervalla, Ölmbrotorp, Marieberg, Odensbacken, Vintrosa, Glanshammar,...

  • Skrivet augusti 20, 2018
  • 0
 • Vårdyrkeshögskolan ges förtroende att starta kontakttolkutbildning

  Igår kom beskedet från Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, att man ska kunna utbilda sig till kontakttolk genom yrkeshögskolan. Kontakttolk är ett mycket efterfrågat yrke som bland annat regeringen vill satsa på och Vårdyrkeshögskolan är en av de...

  • Skrivet juni 21, 2018
  • 0
 • Svenskarna har höga tankar

  Svenskarna har höga tankar om livsmedelsindustrin och om Sverige som mat- och dryckesland. 87 % av svenskarna har stort förtroende för den svenska livsmedelsindustrin och 81 % anser att svensk mat och dryck håller hög kvalitet. 50...

  • Skrivet maj 4, 2018
  • 0
 • Åtta av tio svenskar litar på andra

  Åtta av tio svenskar, 78 procent, tycker att man i allmänhet kan lita på folk. Förtroendet människor emellan är starkt förankrat i nästan alla politiska läger. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. – Tilliten...

  • Skrivet mars 23, 2018
  • 0