​Föreningen JAG vill att Försäkringskassan slutar IQ-diskriminera

By on 24 september, 2018

Förra året gjorde Försäkringskassan det möjligt för personer som har assistansersättning att redovisa sin assistans digitalt via ”Mina sidor”. Förut har redovisningen bara kunnat göras per post med en fysisk blankett. Tyvärr är hälften av Sveriges assistansanvändare utestängda från den nya tjänsten – de som på grund av intellektuell funktionsnedsättning har god man eller förvaltare.

Ungefär hälften av alla som är beviljade assistansersättning har en intellektuell funktions­nedsättning, och de allra flesta av dem redovisar sin assistans till Försäkringskassan med hjälp av sina legala företrädare.

Försäkringskassans inloggningssida ”Mina sidor” är en personlig e-tjänst som bara den enskilde själv kan använda för sina egna ärenden. En god man eller förvaltare kan inte redovisa assistansen digitalt för huvudmannens räkning, eftersom endast den assistansberättigade själv kan använda ”Mina sidor”. Därmed måste assistansanvändare med intellektuell funktionsnedsättning fortsätta skicka in sin redovisning med post varje månad.

Det har helt nyligen fastställts i domstol att Försäkringskassans e-tjänst för ansökan om föräldrapenning är diskriminerande då den är otillgänglig för personer med synnedsättning.

Missgynnandet av assistansanvändare med god man och förvaltare inom e-tjänsten för assistansersättningen måste på samma grunder anses vara otillåten diskriminering av personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Föreningen JAG har skrivit brev till Försäkringskassan och bett att de genast vidtar de anpassningsåtgärder som behövs för att sluta IQ-diskriminera hälften av landets assistansanvändare.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login