34 000 uteblivna flyttar årligen på grund av flyttskatterna

Av på 6 september, 2018

Bostadsbrist i 243 av landets 290 kommuner i kombination med att Sverige står inför en betydande befolkningsökning gör det extra viktigt att det befintliga bostadsbeståndet används effektivt. Men en ny rapport från Skattebetalarna och SPF Seniorerna visar att höga flyttskatter gör att åldersgruppen äldre mot sin vilja blivit en stor bromskloss på bostadsmarknaden.

Av rapporten ”Flyttskatterna – låser in seniorer och stänger ute yngre” framgår att transaktionskostnaderna vid försäljning av en privatägd bostad ofta blir så betydande att de påverkar beslutet om att flytta eller bo kvar. För ett hushåll som bott 30 år i en villa med rikets genomsnittliga försäljningspris (cirka 3 miljoner kronor) uppgår skattekostnaden vid försäljning till cirka 550 000 kronor. Adderas mäklararvode ökar den totala flyttkostnaden till cirka 610 000 kronor. Kvarvarande kapital räcker då endast till en bostadsrätt på cirka 60 kvadratmeter.

– Av alla OECD-länder är det endast Sverige och Portugal som beskattar vinster vid försäljning av bostäder oavsett hur länge man bott i dem. Den totala flyttkostnaden i vår villa- och bostadsrättsberäkning uppgår till cirka 20 procent av försäljningspriset efter 30 års ägande, i OECD är motsvarande kostnad på cirka 6 procent. Det är inte rimligt, säger Christian Ekström, vd för Skattebetalarna.

I den undersökning som presenteras i rapporten svarar drygt sex av tio seniorhushåll i villa och knappt tre av tio i bostadsrätt att de bor större än de behöver. Det motsvarar cirka 420 000 seniorhushåll i Sverige. Drygt sex av tio i villa och drygt varannan i bostadsrätt anger att flyttskatterna utgör ett hinder för flytt. Det motsvarar cirka 487 000 hushåll. Vart femte seniorhushåll svarar att de helt eller delvis har avstått från att flytta de senaste fem åren på grund av flyttskatterna. Det motsvarar cirka 170 000 hushåll, eller 34 000 uteblivna flyttar årligen.

– Dagens dysfunktionella bostadsmarknad drabbar såväl enskilda individer som arbetsmarknad, tillväxt och ekonomi. Att få igång flyttkedjorna är fundamentalt, och en viktig komponent är att se till att flyttskatterna inte är så höga att äldre förlorar på att flytta från sina bostäder, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in