46 projekt för unga får dela på 21 miljoner kronor i EU-bidrag

By on 29 maj, 2020
Arkivbild

47 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 21 miljoner kronor (1 975 355 Euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

I Örebro tilldelas Awesome People 19 040€ för sitt projekt Innovate: New approaches in Youth Work.

I 2020 års första ansökningsrunda, som påbörjades den 11 februari, fick MUCF in totalt 90 ansökningar till Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten beviljar nu bidrag till 35 projekt och fördelar cirka 15 miljoner kronor (1 409 920 Euro). En stor del av ansökningarna handlar om demokratiskt deltagande, inkludering samt kreativitet och kultur.

MUCF fick 12 projektansökningar till Europeiska Solidaritetskåren och beviljar nu cirka 6 miljoner kronor (565 435 Euro) i bidrag till 11 projekt. Majoriteten av ansökningarna handlar om arbete inom ungdomssektorn, demokratiskt deltagande och samhällsutveckling.

– När ansökningarna skickades in i början av februari var det svårt att förutspå den påverkan som corona sedan kom att få på möjligheterna att genomföra internationella projekt som planerat. Men med en tät dialog med våra organisationer har vi kunnat hitta smarta lösningar så att projekten trots allt kan genomföras och komma unga till nytta. Det har handlat om allt från att påbörja vissa aktiviteter digitalt till att helt enkelt förlänga projekttider eller skjuta fram projekt, säger Ellen Gosdoum som är chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF.

Hittills under 2020 har MUCF även beviljat Jönköpings kommun, Stiftelsen Funka och Bromma Folkhögskola varsin Quality Label. Det är EU:s kvalitetsmärkning som innebär att kommuner och organisationer får ta emot eller sända volontärer inom Europeiska Solidaritetskåren.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor

You must be logged in to post a comment Login