5,6 miljoner till upprustning av Saxons park

By on 16 mars, 2017

Under sommaren 2017 ska Saxons park och stigen i Brickebackenskogen rustas upp. Vi har fått in många bra önskemål om vad boende, föreningar och verksamheter i området vill ha i parken. Lördag 25 mars kl. 14–15 kommer vi hålla ett öppet möte i Brickebackens centrum, där vi vill ha hjälp att välja vilka av önskemålen vi ska satsa på och var vi ska placera grillar och sittplatser m.m.

Vi vill göra Saxons park till ett utflyktsmål för såväl boende i Brickebacken, Norra Bro och Brickeberg som för övriga örebroare. Vi vill även skapa en bättre stig mellan Brickebacken och Markaskogen. Upprustningen planeras vara klar under våren 2018.

Örebro kommun och Boverket investerar tillsammans 5,6 miljoner för att rusta upp Saxons park och Brickebackenskogen, samt hålla medborgardialoger för att höra med de boende och verksamma i området vad de har för önskemål. Hälften av pengarna bidrar Boverket med och resten står kommunen för.

Upprustning av parken 2017
Vi har fått in många bra önskemål om vad boende, föreningar och verksamheter i områdetvill ha i Saxons park. Det som flest önskat är en utomhusscen. Men vi har även fått önskemål om trevliga mötesplatser för unga och gamla, mer belysning, blomsterplanteringar, spännande lekmiljöer, en ny entré m.m. Tre av förslagen vet vi redan nu kommer bli av: en utomhusscen, en tillgänglighetsanpassad lekplats och att rusta upp Brickestigen.

Medborgardialogen om Saxons park började hösten 2016 när politiker och tjänstemän deltog i Brickebackens dag. Det har kommit in många idéer på hur lekmiljön kan förbättras och vi har fortsatt lekplatsdialogen med Brickebackens skolor. Skolorna ska få rösta på två förslag under mars, och det vinnande förslaget kommer att verkställas.

Öppet möte 25 mars
Lördag 25 mars kl. 14–15 i Brickebackens centrum, utanför café Brickan, kommer vi hålla ett öppet möte där alla som är intresserade av Saxons park och Brickebackenskogen är välkomna. Tjänstepersoner och politiker kommer delta på mötet. Man behöver inte anmäla sig, men de som har behov av teckenspråkstolk ska meddela det till servicecenter@orebro.se senast 22 mars.

Vi kommer informera om upprustningen och ha en workshop där deltagarna får diskutera vad de tycker vi ska satsa på utifrån de önskemål vi fått in tidigare. Vi kommer även ha kartor där deltagarna får ge förslag på var de vill att vi placerar grillar, sittplatser, blommor m.m.

Här är några av de önskemål som vi fått in genom enkäten Bästa platsen, från Brickebackens skola, Victoriaskolan och under Brickebackens dag:

 • Utomhusscen
 • Spännande lekplats
 • Naturstig
 • Sittplatser
 • Grillar
 • Mer träd
 • Blommor
 • Mer belysning
 • Gångvägar
 • Förbättra pulkabacken
 • Ny entré
 • Trafikhinder för bilar
 • Förbättra skogen

Läs mer om Saxons park och se var den ligger på en karta. www.orebro.se/saxonspark

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login