65 % av de nyanlända litar inte på att Arbetsförmedlingen kan hjälpa dem ut i arbete

By on 7 juli, 2017

En ny undersökning gjord av stiftelsen Diversify tillsammans med researchföretaget Universum reder ut hur de nyanlända faktiskt ser på arbetsmarknaden och möjligheten att etablera sig på den. Målet med undersökningen är att ge de nyanlända en röst i debatten kring hur de ska etablera sig på arbetsmarknaden.

Undersökningen visar att 65 procent av de svarande inte litar alls eller litar lite på Arbetsförmedlingen när det kommer till att hjälpa dem att få ett arbete i Sverige. En anmärkningsvärd siffra enligt Claes Peyron, Managing Director på Universum som genomfört undersökningen. “Att Arbetsförmedlingen inte ses som en pålitlig organisation bland nyanlända är uppseendeväckande. Det visar med all tydlighet att Arbetsförmedlingen har en resa att göra, men framförallt visar det att de ansvariga för att hjälpa nyanlända till arbete bör utvärdera möjligheten att i större utsträckning ta hjälp av andra aktörer inom området för att på så sätt erbjuda ett större och bredare utbud bland de nyanlända.”

Vidare visar undersökningen att 86 % av nyanlända vill jobba för offentliga verksamheter. Claes Peyron fortsätter “Offentliga verksamheter har en enorm utmaning i att attrahera talanger i Sverige. I nyanlända finns en grupp som inget hellre vill än att jobba inom det offentliga. Givetvis har våra offentliga verksamheter en jättemöjlighet här, men även ett stort ansvar att ta tillvara på den talang som nu vill jobba för dem.” 

Främst önskar de jobba inom utbildningsväsendet.Att man söker sig till offentlig verksamhet kommer möjligtvis ur behovet av trygghet. I motsats till talanger från Sverige, FöretagsBarometern 2017, söker denna grupp främst trygghet i sin framtida arbetsgivare, något som offentliga verksamheter står för mer än någon annan arbetsgivare. “Att vara trygg och säker i sitt arbete är det främsta attributet man som nyanländ söker i sin ideala arbetsgivare. Undersökningen visar att denna grupp har behov av tryggheten samtidigt som de vill komma in och bidra i samhället så snart de kan”, avslutar Claes Peyron.

Undersökningen visar att:

  • 48 % av de nyanlända tycker att de har en bra chans att ta sig in på arbetsmarknaden
  • De allra flesta söker en trygg och säker arbetsplats
  • 86 % vill jobba inom offentlig sektor
  • Att arbete är det viktigaste för att nyanlända skall känna sig som en del av samhället
  • Att 79 % har stor tilltro till svenska staten men 65 % tror inte att Arbetsförmedlingen är rätt organisation för att hjälpa dem till arbete

Regionalt
Örebronyheter

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Universum, ett researchföretag med fokus på talangmarknaden och med över 25 års erfarenhet av undersökningar kring arbete och karriär i 60 länder. Undersökningen genomfördes under fältperioden maj-juni 2017, antalet svarande respondenter är 680 nyanlända som kunnat svara på arabiska, engelska eller svenska. Enkäten består av totalt 52 frågor.

You must be logged in to post a comment Login