Bilmarknaden april 2020

Av på 6 maj, 2020

Coronasmittan har fortsatt att kraftigt påverka samhället under april månad. Inte minst nybilsbilmarknaden drabbas där vi nu börjar se kraftiga fall i både nyregistreringar och försäljning. Dock finns en inbyggd fördröjning på nybilsmarknaden eftersom den genomsnittliga tiden mellan order och leverans är relativt lång. Vi kan därför förvänta oss att se negativa siffror under en längre tid framöver. 

Vroom följer också utvecklingen på begagnatmarknaden där tiden mellan order och leverans är väsentligt kortare. Där mäter vi ägarbyten både per dag och vecka vilket kan ge en viktig indikation om det aktuella läget på svensk bilmarknad som helhet. Vi kommer inom kort presentera ny statistik kring hur försäljningen av begagnade bilar har utvecklats den senaste tiden. 

Nyregistreringar april 2020
I april nyregistrerades 18 393 personbilar vilket var en minskning med 38% jämfört med april 2019. Största märke var Volvo med 16,8% av registreringarna, därefter Volkswagen med 14,4% och Mercedes med 7,6% andel. Hittills under 2020 har 84 420 personbilar nyregistrerades vilket är en minskning med 18% jämfört med samma period 2019.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 39% i april jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 2 488 lätta lastbilar i april. Största märke var Volkswagen med 37,5% av registreringarna, därefter Ford med 17,0% och Mercedes med 12,3% andel. Hittills under 2020 har 8 198 lätta lastbilar nyregistrerades vilket är en minskning med 42% jämfört med samma period 2019.

Laddbara bilar
Laddbara bilar stod i april för totalt 23% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 5,7% elbilar och 17,6% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar minskade i april med 13% jämfört med april 2019 och landade på totalt 1 047 bilar. Största elbilsmärke i april var Renault med 15,1% av den totala elbilsvolymen. Därefter Audi med 13,9% och Nissan och Tesla med 13,8% vardera.

I april nyregistrerades 3 230 bilar med laddhybridteknik. Detta motsvarar en ökning med 89% jämfört med samma månad 2019. Största märke var Volvo som stod för 22,2% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 20,4% och Volkswagen med 14,4%.

Hittills under 2020 har 22 772 laddbara bilar nyregistrerades. Detta motsvarar 27,0% av alla nyregistreringar. Under samma period 2019 stod laddbara bilar för 12,5% av nyregistreringarna.


Nyregistreringar  April 2020   Utv vs. 2019 YTD 2020 Utv vs. 2019
Personbil 18 393 -38%  84 420    -18%
Lätt lastbil(<3,5t) 2 488 -39% 8 198 -42%
Tung lastbil(>16t) 443 -31% 1 799    -17%
Släp 5 942 +4% 14 292    +1%
Husbil 446 -22% 850 -13%
Övrigt 5 696 +1% 17 501 -3%
TOTAL                                    39 008            -28%     127 060  -17%

Försäljning nya bilar
I april månad levererades 17 728 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en minskning med 31% jämfört med april 2019. Flest nya bilar sålde Volvo med 17,0% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,3% och Toyota med 7,2%.

Hittills under 2020 har 81 068 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 9% jämfört med samma period 2019.  

Försäljning nya bilar April 2020 YTD 2020
Antal bilar 17 728    81 068
Utveckling vs 2019 (%)  -31% -9%
Utveckling vs 2019 (antal bilar)  -8 051 -7 814

Privatmarknaden
På privatmarknaden levererades i april 9 639 nya bilar vilket är en minskning med 27% jämfört med april 2019. Största märke på privatmarknaden var Volkswagen med 13,7% marknadsandel, därefter Kia med 9,2% och Volvo med 9,1%. Privatleasingandelen på privatmarknaden var i april 47%.

Hittills under 2020 har 41 416 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 9% jämfört med 2019.   

Privatmarknaden    April 2020 YTD 2020
Antal bilar 9 639 41 416
Andel av totalmarknaden 54% 51%
Utveckling vs 2019 (%)  -27% -9%
Utveckling vs 2019 (antal bilar) -3 595 -4 046

Tjänstebilsmarknaden
Tjänstebilsmarknaden minskade med 24% i april jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 5 846 bilar. Största märke var Volvo med 30,0% marknadsandel, därefter Volkswagen med 16,1% och BMW med 10,2% andel.

Hittills i år har 27 641 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 5% jämfört med samma period 2019.

Tjänstebilsmarknad*    April 2020 YTD 2020
Antal bilar 5 846 27 641
Andel av totalmarknaden 33% 34%
Utveckling vs 2019 (%)  -24%    -5%
Utveckling vs 2019 (antal bilar)   -1 881 -1 479

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning
Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i april med 7% jämfört med april 2019. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 67 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år    April 2020 YTD 2020
Antal bilar 29 050 121 319
Utveckling vs 2019 (%) -6,7% +2,4%
Utveckling vs 2019 (antal bilar) -2 071 +2 893
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 67 dagar 66 dagar

Regionalt
Örebronyheter

Källa Vroom
Statistik och rapporter från vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.
Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande: ❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in