9 av 10 byggnadsarbetare upplever smärtor kopplade till sitt arbete

By on 26 september, 2021
Arkivbild

Värkande kroppar, bristfällig utbildning och avsaknad av tekniska hjälpmedel. Det är facit av en ny undersökning Byggnads gjort över medlemmarnas ergonomiska arbetsmiljö.

– Byggbranschen har under lång tid haft stort fokus på den typen av risker som orsakar omedelbar skada, samma fokus behöver nu ges de risker som påverkar över tid. Bedömning av ergonomiska risker ska vara lika självklart som att ha ett skyddsräcke eller skyddsskor, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads har frågat över 3 800 medlemmar om de upplever besvär på grund av värk i kroppen kopplat till sitt arbete. Man har även ställt frågan om de upplever att de fått tillräcklig kunskap och hjälpmedel för att kunna undvika skador. Resultatet är nedslående.

Undersökningen visar att en stor andel inte får den kunskap och hjälpmedel de behöver för att undvika arbetsmoment som sliter och belastar kroppen felaktigt.

Orsaken tros finnas i den underbudskonkurrens som plågar byggbranschen och leder till att viktigt arbetsmiljöarbete kommer i andra hand.

– Det finns en prispress från oseriösa aktörer som gör att företag inte vill eller anser sig ha råd att investera i ny teknik och nya hjälpmedel. Där har de stora upphandlarna och huvudentreprenörerna ett enormt ansvar. Branschen har akuta problem med långa underleverantörskedjor där underbudskonkurrens pressar både villkor, kvalitet och säkerhet, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Arbetsmiljöverkets rapport, Arbetsskador 2020, toppar belastningsbesvär sjukstatistiken för byggbranschen. Resultatet blir sjukskrivningar och i värsta fall förtidspensionering.

– Det här är ett problem för hela samhället, inte bara byggbranschen. Det leder till sjukskrivningar som kostar samhället mångmiljonbelopp. Eftersom det i dagsläget saknas ett skydd i pensionssystemet för den som blivit utsliten på jobbet riskerar det också att skapa en stor mängd fattigpensionärer. Byggnads kampanjar intensivt för att få politikerna att förstå att det måste ändras, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Från undersökningen

89 procent av de svarande upplever någon form av ergonomiska besvär kopplat till sitt arbete. En stor majoritet upplever smärtor i främst rygg och axlar.

79 procent uppger att de antingen inte fått instruktioner eller möjlighet att träna in lämplig arbetsteknik för arbetsuppgifter som kan innebära risk för skada, något de enligt Arbetsmiljöverkets ergonomiföreskrift har rätt till.

Hälften uppger att de inte fått tillräcklig kunskap om lämpliga arbetsställningar eller hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas.

73 procent har inte fått kunskap om hur man känner igen tidiga tecken på belastningsskador.

Brister i hälsoundersökningar

Att regelbundet genomgå en hälsoundersökning är kanske det bästa sättet att identifiera och motverka belastningsskador. Detta är också något samtliga anställda har rätt till enligt kollektivavtalet.

Trots kravet visar Byggnads undersökning att 36 procent av de tillfrågade inte erbjudits någon hälsoundersökning.

Undersökningen visar även att endast 28 procent av de som har fått genomgå en hälsoundersökning också fått göra en kontroll av rörelseorganen med ergonom eller sjukgymnast. Något som ska vara obligatoriskt och är ett avgörande moment för att identifiera skador i tidigt skede.

Byggnads krav:

  • Att riskbedöma och motverka riskfaktorer som påverkar den anställde över tid måste få högre prioritet.
  • Att samtliga arbetsgivare låter sina anställda gå på hälsoundersökningar, upplyser om den hälsorisk det innebär att inte gå, samt tar resultatet av dessa på allvar.
  • Att arbetsgivare som brister i detta bör kunna dömas till vite eller straffas med sanktioner från arbetsmiljöverkets inspektörer, liknande det som redan finns kring fallolyckor.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Byggnads

You must be logged in to post a comment Login