90 procent av den ukrainska befolkningen kan hamna i fattigdom om kriget fortgår

By on 16 mars, 2022

Tidiga uppskattningar visar att 90 procent av den ukrainska befolkningen kan hamna i fattigdom och extrem ekonomisk sårbarhet om kriget fortgår. Landet och regionen kan kastas tillbaka årtionden och kommande generationer få bära sociala och ekonomiska ärr en lång tid framöver. 

Ett utdraget krig i Ukraina kan leda till att 18 år av socioekonomiska landvinningar går förlorade, där nästan en tredjedel av befolkningen riskerar att hamna under fattigdomsgränsen och ytterligare 62 procent är i hög risk att hamna i fattigdom inom de närmaste tolv månaderna. Det visar en tidig prognos från UNDP.

”Kriget i Ukraina orsakar ofattbart mänskligt lidande, förlust av människoliv och fördrivning av miljontals människor. Även om behovet av omedelbart humanitärt bistånd är av yttersta vikt, blir de akuta utvecklingseffekterna av ett utdraget krig nu mer uppenbara,” säger UNDP:s chef Achim Steiner. ”En alarmerande ekonomisk nedgång, och det lidande det kommer att innebära för en redan traumatiserad befolkning, måste få ökat fokus. Det finns fortfarande tid att stoppa denna dystra händelseutveckling.”

Baserat på vårt långvariga och tillförlitliga partnerskap med Ukrainas regering har UNDP arbetat i 24 av Ukrainas administrativa distrikt och samarbetat med drygt 332 kommuner, 15 nätverk för civilsamhällesorganisationer och över 17 branschorganisationer över hela landet.

UNDP:s omfattande nätverk i Ukraina stärker möjligheten att ge omedelbart och utökat stöd till befolkningen, med fokus på omedelbar krishantering och upprätthållande av statliga kärnfunktioner för att hantera nödberedskap och tillgång till offentliga tjänster.

”För att undvika ytterligare lidande, förstörelse och utarmning behövs fred nu”, säger Steiner. ”Som en del av FN:s orubbliga stöd till det ukrainska folket är UNDP:s primära fokus att hjälpa till att bevara de utvecklingsvinster som är svåra att få igen. Det inkluderar stöd till regeringens upprätthållande av viktiga offentliga strukturer och tjänster, som utgör grunden för alla samhällen.”

Enligt regeringens uppskattningar har infrastruktur, byggnader, vägar, broar, sjukhus, skolor och andra fysiska tillgångar för minst 100 miljarder US-dollar förstörts. Kriget har fått 50 procent av de ukrainska företagen att stänga helt, medan den andra hälften tvingas verka långt under sin kapacitet.

Som ett av de största FN-organen på plats i Ukraina har UNDP varit verksamma i landet under hela konflikten och ökar nu sin närvaro med riktade, specialiserade utplaceringar inom nyckelområden som skadeanalyser och försörjningsstöd till personer i nöd, inklusive kontantstöd. UNDP bidrar även till samordning och skapar plattformar som underlättar för andra utvecklings- och humanitära organisationer att nå ut med sitt stöd till regeringen och folket i Ukraina.

I grannländerna arbetar UNDP tillsammans med UNHCR för att ge stöd till de miljontals människor som flytt från våldet. Det gemensamma stödet till flyktingar och värdsamhällen kommer inriktas på försörjning, genom att skapa möjligheter till sysselsättning och jobb.

Världen | Ukraina
Örebronyheter

Källa: UNDP

You must be logged in to post a comment Login