AI.MEE del av Saabs stora AI-satsning på samarbetande robotar

Av på 27 maj, 2019

Saab Dynamics vill utveckla en artificiell intelligens som gör robotar bättre på att samarbeta, både med varandra och med människor. För att nå det målet krävs en lång rad forsknings- och utvecklingsinsatser. Ett av delprojekten, Corob, sker inom AI.MEE.

Om vi lyckas är det ett viktigt steg inför framtiden, där fler och fler autonoma lösningar kommer att vara en del av vår vardag, säger Anna Töndel, delprojektledare inom AI.MEE.

AI.MEE drivs av Alfred Nobel Science Park och Örebro universitet. Målet är att skapa långsiktig tillväxt i Örebroregionen, genom att tillsammans med näringslivet utveckla tekniska plattformar inom AI och autonoma system.

En viktig samarbetspartner är Saab Dynamics, som även sitter med i AI.MEE:s styrgrupp. Saab ser stora vinster och möjligheter med att utveckla nya lösningar inom artificiell intelligens, AI. Just nu fokuserar bolaget på att utveckla en AI som gör robotar mer självständiga och bättre på att samarbeta. I framtiden vill Saab Dynamics till exempel kunna samordna flottor av undervattensrobotar, skapa robotar som kan anpassa sig efter en föränderlig miljö och förbättra samarbetet mellan robotar och människor genom att lära robotarna att prata. När det gäller just undervattensfarkoster för den civila marknaden så är Saab Dynamics och dotterbolaget Seaeye världsledande.

I Corob-projektet används bilder från satelliter och drönare för att hjälpa robotar att få en gemensam bild av sin omgivning.

För att lyckas med allt detta arbetar Saab Dynamics med ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt. Ett av dem, Corob, sker tillsammans med AI.MEE och AI-forskarna vid Örebro universitet.

Anna Töndel, delprojektledare inom AI.MEE. Foto: Jesper Eriksson

– I Corob-projektet arbetar vi med att utveckla ett gemensamt språk för olika typer av robotar, så att de kan kommunicera med varandra. Det är viktigt när saker och ting förändras i miljön som robotarna befinner sig i, då behöver en robot kunna ta reda på information som en annan robot vet. Till exempel genom att jämföra en satellitbild med en bild tagen av en drönare, så kan drönaren kommunicera med en markrobot så att den genomför en extra datainsamling. På det sättet kan robotarna få en gemensam bild av sin omgivning och samarbeta med varandra, säger Anna Töndel, som är delprojektledare inom AI.MEE.

För Saabs del är det viktigt att hela tiden anpassa sina produkter och tjänster till ny teknologi. Corob-projektet ger Saab en möjlighet att vara med i utvecklingen av teknologin, berättar Joachim Wickman på Saab Dynamics i Karlskoga.

– AI och dess tillämpning är ett banbrytande område, vilket utmanar klassiska utvecklingsmetoder och förhållningssätt till teknik. Det är viktigt att beslut, som i robotar tas via AI, även kan tolkas och förstås av människor som samverkar med tekniken. Vi är övertygande om att detta projekt tar oss ett steg närmare det målet, säger Joachim Wickman.

AI.MEE och AI-forskarna vid Örebro universitet strävar efter att Corob-projektet ska utmynna i en så kallad demonstrator, som fler företag kan nyttja för att utveckla tekniska lösningar.

– Vi hoppas att demonstratorn ska kunna visa på förmågan att låta robotar samordna sina handlingar och kommunicera. Om vi lyckas är det ett viktigt steg inför framtiden, där fler och fler autonoma lösningar – allt ifrån drönare till självkörande bilar och flygplan – kommer att vara en del av vår vardag, säger Anna Töndel.

Onsdagen 5 juni kommer AI.MEE att ha en demo i Robotlab vid Örebro universitet för att visa upp resultatet från projektet för Saab Dynamics.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in