AI-teknik kan revolutionera mammografin

By on 13 februari, 2023
Studier visar att AI har lika hög eller högre träffsäkerhet som genomsnittlig röntgenläkare att hitta en tumör.
Bild: Bröstcancerförbundet

Kvinnor välkomnar ny teknik i bröstcancervården, AI-teknik kan revolutionera mammografin. En majoritet av kvinnorna i Sverige är positiva till att låta sina bröst undersökas med hjälp av artificiell intelligens (AI) när de går på mammografi.

Att införa AI inom bröstcancerscreening kan bli avgörande för att möta den stora bristen på röntgenpersonal och säkerställa att så många bröstcancrar hittas så tidigt som möjligt. Att kvinnor välkomnar teknikutveckling slås fast i en attitydundersökning som genomförts av Bröstcancerförbundet.

– Det är viktigt att kvinnor känner förtroende när AI börjar införas inom bröstcancerscreeningen. Med hjälp av AI kommer vården kunna upptäcka fler tumörer tidigt och kvinnor kan få snabbare besked, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Än så länge har artificiell intelligens (AI) inte fått genomslag i vården, och användningen av AI är fortfarande mycket begränsad.

Nu visar forskningen att AI inom bilddiagnostik har stor potential för att vidareutveckla mammografiscreeningen och möta bristen på röntgenläkare som skapar flaskhalsar för bröstcancerscreeningen.

Samtliga regioner vittnar om brist på röntgenläkare, 2021 hade 25 av 31 mammografienheter i landet vakanser och läget har inte förbättrats.

– Preliminära resultat från vår forskning om hur AI vid mammografi fungerar i praktiken är mycket lovande. Vi hoppas att AI ska kunna införas inom mammografiscreening över hela landet inom en snar framtid, säger Fredrik Strand, docent vid Karolinska Institutet och röntgenläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Svensk AI-forskning visar att volymen bilder som granskas av röntgenläkare kan minskas med 50 procent med bibehållen träffsäkerhet i screeningen. Studier visar också att AI har lika hög eller högre träffsäkerhet som genomsnittlig röntgenläkare att hitta en tumör.

I Danmark pågår ett pilotprojekt där en av två röntgenläkare i bedömningen av mammografibilder ersatts med AI. Där visar preliminära resultat att röntgenläkarens arbetsbörda minskat med 30 procent och att kvinnorna fått sina svar snabbare.

I Bröstcancerförbundets attitydundersökning framkommer en majoritet av kvinnorna är positiva till att enbart AI granskar mammografibilderna, så länge som AI påvisats vara lika bra eller bättre än en röntgenläkare.

Endast två av tio är negativa till att låta sig undersökas enbart med hjälp av AI. Hög träffsäkerhet där fler cancrar upptäcks så tidigt som möjligt är viktigast för kvinnorna.

Insikter från attitydundersökningen bland kvinnor:

  • Hög träffsäkerhet där fler cancrar upptäcks så tidigt som möjligt är viktigast.
    .
  • Användning av AI i kombination med en läkare ses som en naturlig del i framtidens bröstcancerscreening.
    .
  • En majoritet ställer sig positiva till att i framtiden endast undersökas med hjälp av AI. Endast två av tio är negativa till att endast låta sig undersökas med hjälp av AI.
    .
  • Mänsklig kontakt i mötet med vården fortsatt viktig.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Bröstcancerförbundet
Fakta om bröstcancer:
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och utgör cirka 30 procent av all kvinnlig cancer.
Kvinnor i åldern 40–74 år kallas till mammografi vartannat år.
Två av tre bröstcancrar upptäcks vid mammografiscreening.
Sedan bröstcancerscreening infördes 1997 har prognosen för kvinnor med bröstcancer förbättrats, och i dag lever fler än åtta av tio bröstcancerpatienter tio år efter diagnos.

You must be logged in to post a comment Login