AkzoNobel investerar över 100 miljoner Kvarntorp

By on 3 juni, 2017
Analytiker uppskattar en kraftigt ökad global efterfrågan på mikronäringsämnen som tillverkas i Kvarntorp på grund av bland annat befolkningstillväxt och växande globala problem med vattenbrist i många regioner.

AkzoNobel investerar mer än 10 miljoner euro för att utöka produktionskapaciteten för mikronäringsämnen, vilka används som väsentliga ingredienser på den globala jordbruksmarknaden. Satsningen i Kvarntorp, kommer att bidra till att möta växande efterfrågan på marknaden. Den utökade produktionen ska vara i full gång under nästa år.

”Efterfrågan på våra produkter ökar snabbt och denna expansion säkerställer att vi kan möta våra kunders krav framöver”, säger Adis Redzovic, platschef vid AkzoNobel i Kvarntorp. ”Analytiker uppskattar en global efterfrågan på mikronäringsämnen på över 5% per år, delvis driven av befolkningstillväxt och växande globala problem med vattenbrist i många regioner.”

Produkterna som produceras i Kvarntorp förser växter med viktiga metaller, vilket bidrar till att öka jordbrukens produktivitet. Detta blir allt viktigare då den stigande världsbefolkningen minskar mängden jordbruksmark för livsmedelsproduktion och medför en ökad odling av näringsfattiga jordar.

”Det här är en viktig strategisk investering för att stödja våra kunder och stärka vår ledande ställning på denna marknad”, konsterar Thierry Vanlancker, medlem av AkzoNobels företagsledning med ansvar för affärsområdet Specialty Chemicals.  ”Det understryker också vårt engagemang för hållbarhet och vårt initiativ Human Cities genom att bidra till att öka effekten av jordbruk i regioner med dåliga markförhållanden samt den växande trenden med urbana odlingar.”

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login