Alkoholskadade barn får inte hjälp från socialtjänsten

Av på 5 september, 2020

Ett av 100 barn beräknas ha blivit så alkoholpåverkat under fostertiden att det fått bestående skador, det innebär att det i Sverige varje år föds mer än 1000 barn som fått men för livet av alkohol. Bara ett fåtal av dem får det stöd och den hjälp de behöver.

Socialtjänsten spelar en viktig roll för utsatta barn och vuxna. För dem som dessutom har funktionsnedsättningar orsakade av alkohol i fosterlivet är Socialtjänstens insatser ännu viktigare.

– Det finns stark evidens för att barn med skador som upptäcks tidigt får bättre förutsättningar i vuxenlivet, men socialtjänsten ser dem inte. De har helt enkelt inte tillräcklig kunskap, säger Katarina Wittgard, grundare av FAS-föreningen.

Ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen gör det nu möjligt för FAS-föreningen att genomföra 1av100.se, en kunskapshöjande kampanj om barn med alkoholrelaterade fosterskador riktad direkt till personal inom socialtjänsten.

Symtomen vid alkoholskador kan vara såväl neurologiska som psykiska och fysiska, men tecknen kan vara svåra att upptäcka. Hjärnan är särskilt känslig och skador kan få stora och livslånga konsekvenser. Barn med alkoholskador växer ofta dåligt och har olika neuropsykiatriska symtom som hyperaktivitet, inlärningsproblem och överkänslighet för intryck. Problem med logiskt tänkande och sociala relationer hör till de svårigheter som ofta blir bestående i vuxen ålder.

September är FASD-awarenessmonth och den 9 september är internationella FAS-dagen, då uppmärksammas alkoholrelaterade fosterskador över hela världen. På kampanjsidan 1av100.se finns svar på vad som är sant och vad som är falskt om alkohol och fosterskador.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa FAS-Föreningen
Referenser:
Förekomst och kostnader för alkoholrelaterade fosterskador >> https://www.fasportalen.se/Nyheter/Aktuellt/ArticleID/137/S%C3%A4kra-uppgifter-om-prevalens-och-kostnader
Svenska rapport 2020 “Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa, ett gemensamt ansvar” >> https://wwwiogtse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/02/alkohol-graviditet_alkoholen-och-samhallet-2020_rapport_sv.pdf
The Lancet: Estimation of national, regional, and global prevalence of alcohol use during pregnancy and fetal alcohol syndrome: a systematic review and meta-analysis >> https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30021-9/fulltext

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in