Appen som ger kvinnor en röst i rätten

By on 13 december, 2021

2020 anmäldes 39 200 misshandelsbrott mot kvinnor. Brå, Brottsförebyggande rådet, uppskattar dock att den summan endast motsvarar 20% av all kvinnomisshandel i Sverige. Många våldsutsatta kvinnor upplever att det är svårt att komma ihåg viktiga detaljer kring brottet dom utsatts för och de flesta känner rädsla för att samla in och förvara bevis mot sin förövare på egenhand. Grundaren av Sisterhood, Angelica Smedberg, kommer från en juridisk bakgrund och blev förvånad över att det saknades en professionell och säker möjlighet för kvinnor att dokumentera bevis. Nu har hennes idé – en molnbaserad app som låter utsatta kvinnor på ett säkert sätt föra anteckningar  över våldet och brotten de utsatts för – prisats som en av Sveriges bästa affärsidéer 2021.

För att bearbeta ett eget trauma efter ett övergrepp hon själv utsattes för började Angelica arbeta som volontär på en kvinnojour i Oakland, Kalifornien, där hon tidigare bodde. Under sitt volontärarbete insåg hon att en av det främsta anledningarna till att många kvinnor, som utsattes för våld i hemmet, inte anmälde förövaren var pga att att de ansåg att de inte hade tillräckligt med bevis för att rapportera våldet.

– ”Eftersom jag visste att brist på bevis är en anledning till många kvinnor inte polisanmäler sin förövare, började jag leta efter en lösning som inte bara skulle ge kvinnor en säker plattform att använda, utan också ge kvinnojourer och myndigheter en bättre inblick i våldet – där föddes idén till Sisterhood.”

Sisterhoods molntjänst ska på ett säkert sätt kunna samla dokumentation och bevis som sedan kan användas för att stärka kvinnans bevisföring och därmed öka chansen för en fällande dom. Efterfrågan från regioner, kvinnojourer och framför allt utsatta kvinnor landet runt är stort då våld mot kvinnor fortsätter att vara ett enormt samhällsproblem, berättar Angelica Smedberg:

– ”Nyligen presenterade regeringen en permanent finansiering på 3,5 miljarder kronor till organisationer runt om i Sverige som arbetar för att bekämpa våldsbrott mot kvinnor. Detta ser vi på Sisterhood som oerhört
positivt då Sisterhood är ett verktyg som framför allt marknadsförs till kvinnojourer och regioner. Sisterhood, som lösning på problemet med bristande bevis, ligger rätt i tiden, då samhället vill stoppa våld mot kvinnor, och en stor del i att lyckas med det är med fler anmälningar och fällande domar.”

Angelica ser vinsten i Venture Cups IDEA tävling som extra betydelsefull eftersom hon även ser en ytterligare utmaning i sitt arbete med Sisterhood, att investerare inte alltid vill prioritera socialt-entreprenörskap:

– ”Det är utmanande att skapa ett lönsamt företag som tar itu med ett socialt problem, såsom våld mot kvinnor. Så att vinna Venture Cups IDEA tävling, en av Sveriges ledande entreprenörstävlingar, ger en bekräftelse att Sisterhood’s app är viktig och behövs. Till det tillkommer också vinstsumman som gör det möjligt för Sisterhood att fortsätta vårt arbete.”

Målet är att Sisterhood inom några år ska vara tillgänglig för utsatta kvinnor via alla Sveriges 220 kvinnojourer och 290 kommuner. Därefter vill bolaget expandera utanför Sveriges gränser för att kunna stötta kvinnor världen över och arbeta aktivt med myndigheter för att stärka lagarna kring kvinnomisshandel.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Venture Cup

You must be logged in to post a comment Login