Arbetslösheten sjunker i elva av tolv kommuner

By on 16 september, 2022
Arkivbild

Arbetslösheten sjunker i elva av tolv kommuner i Örebro, en stor andel av kommunerna i Örebro såg under augusti månad en minskande arbetslöshet, även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under augusti månad rapporterade Örebro län en total arbetslöshet på 7,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten.

Sett till antalet personer betyder det att 10 146 av 144 943 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (2 161 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Örebro är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,8 till 7,0 procent.

Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Västmanland, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Örebro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (7,0 procent i länet, jämfört med 6,6 procent i hela riket). Gotland har den lägsta arbetslösheten i riket (4,2 procent), medan Södermanland har den högsta (9,2 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gotland skulle 4 058 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,3 procent i Örebro under augusti månad, motsvarande 5 844 av 28 788 personer. Det är 3,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−1 120 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,3 till 20,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,3 procentenheter i Örebro. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,9 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,8 procentenheter). I augusti var 8,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 293 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 643 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Örebro sjunkit 17 månader i följd (ner från 11,3 procent i mars 2021 till 8,3 procent nu).

Medan Örebro har högre total arbetslöshet än Sverige, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Den 14 september fanns det sammanlagt 1 484 arbetsplatsannonser i Örebro län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 530 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

….

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Örebro län
.
Yrkesgrupp Antal annonser Antal tjänster  
Lager- och terminalpersonal 49 156 *
Personliga assistenter 81 124  
Företagssäljare 64 113  
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering 22 95  
Restaurang- och köksbiträden m.fl. 27 77  
Vårdare, boendestödjare 33 74  
Städare 22 74  
Grundutbildade sjuksköterskor 56 69  
Grundskollärare 35 59  
Träarbetare, snickare m.fl. 17 59  

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Örebro län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

….

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
  Örebro   Sverige  
Hela arbetskraften 7,0 % −1,2 %  6,6 % −1,1 % 
Bland utlandsfödda 20,3 % −3,1 %  16,2 % −2,6 % 
Bland ungdomar 8,3 % −2,8 %  8,4 % −1,8 % 

….

Total arbetslöshet i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i augusti Förändring (12 mån)
Askersund 4,3 % −0,3 % 
Degerfors 8,1 % −1,1 % 
Hallsberg 5,9 % −1,8 % 
Hällefors 8,3 % −2,8 % 
Karlskoga 6,8 % −0,8 % 
Kumla 5,4 % −1,0 % 
Laxå 7,6 % +1,0 % 
Lekeberg 3,9 % −0,8 % 
Lindesberg 6,7 % −1,1 % 
Ljusnarsberg 8,4 % −0,4 % 
Nora 6,2 % −0,9 % 
Örebro 7,6 % −1,5 % 

….

Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i augusti Förändring (12 mån)
Askersund 16,8 % −3,5 % 
Degerfors 27,2 % −0,6 % 
Hallsberg 16,8 % −5,1 % 
Hällefors 26,0 % −8,3 % 
Karlskoga 22,2 % −1,2 % 
Kumla 16,5 % −2,0 % 
Laxå 23,5 % +1,7 % 
Lekeberg 13,7 % −2,7 % 
Lindesberg 18,6 % −3,5 % 
Ljusnarsberg 19,6 % −2,0 % 
Nora 18,1 % −3,7 % 
Örebro 20,7 % −3,3 % 

….

Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i augusti Förändring (12 mån)
Askersund 5,9 % −2,5 % 
Degerfors 12,7 % −4,4 % 
Hallsberg 9,7 % −2,9 % 
Hällefors 10,3 % −3,3 % 
Karlskoga 7,8 % −4,0 % 
Kumla 9,5 % −2,5 % 
Laxå 9,4 % −2,1 % 
Lekeberg 8,5 % −1,5 % 
Lindesberg 7,9 % −3,5 % 
Ljusnarsberg 15,9 % +7,0 % 
Nora 9,2 % −3,4 % 
Örebro 7,9 % −2,7 % 
Källa Newsworthy

You must be logged in to post a comment Login