Arbetslösheten sjunker

By on 19 juni, 2022
Arkivbild - Foto: Anders Olofsson

Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Örebro, samtliga kommuner i Örebro såg under maj månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under maj månad rapporterade Örebro en total arbetslöshet på 7,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 10 183 av 145 471 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (2 231 färre än i maj i fjol).

Det är 14:e månaden i följd som arbetslösheten i Örebro är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,8 till 7,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan maj 2019.

Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Blekinge, Gotland, Västmanland och Västra Götaland där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Örebro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (7,0 procent i länet, jämfört med 6,6 procent i hela riket). Gotland har den lägsta arbetslösheten i riket (4,3 procent), medan Södermanland har den högsta (9,2 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gotland skulle 3 928 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,4 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka har den lägsta (2,7 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,8 procent i Örebro under maj månad, motsvarande 6 027 av 28 976 personer. Det är 2,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−1 052 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,3 till 20,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,8 procentenheter i Örebro. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,6 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,5 procentenheter). I maj var 7,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 190 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 572 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Örebro sjunkit 14 månader i följd (ner från 11,3 procent i mars 2021 till 7,7 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Medan Örebro har högre total arbetslöshet än Sverige, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

1 476 annonser om lediga jobb just nu
Den 14 juni fanns det sammanlagt 1 476 arbetsplatsannonser i Örebro län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 480 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

….

Yrkesgrupp Antal annonser Antal tjänster  
Lager- och terminalpersonal 53 157 *
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering 34 142 *
Personliga assistenter 72 129  
Företagssäljare 80 98  
Grundutbildade sjuksköterskor 69 91  
Restaurang- och köksbiträden m.fl. 33 72  
Telefonförsäljare m.fl. 22 70  
Vårdare, boendestödjare 25 68 *
Grundskollärare 54 57  
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl. 35 57  

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juni av utannonserade jobb där Örebro län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

….

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
  Örebro   Sverige  
Hela arbetskraften 7,0 % −1,3 %  6,6 % −1,3 % 
Bland utlandsfödda 20,8 % −2,9 %  16,6 % −2,6 % 
Bland ungdomar 7,7 % −2,5 %  7,7 % −2,3 % 

….

Total arbetslöshet i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i maj Förändring (12 mån)
Askersund 4,0 % −0,7 % 
Degerfors 8,2 % −0,6 % 
Hallsberg 6,1 % −1,8 % 
Hällefors 8,7 % −2,8 % 
Karlskoga 6,6 % −1,1 % 
Kumla 5,2 % −0,9 % 
Laxå 6,9 % −0,1 % 
Lekeberg 3,5 % −1,1 % 
Lindesberg 6,9 % −1,1 % 
Ljusnarsberg 7,6 % −3,4 % 
Nora 6,6 % −0,9 % 
Örebro 7,7 % −1,4 % 

….

Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i maj Förändring (12 mån)
Askersund 16,1 % −5,7 % 
Degerfors 28,1 % −0,1 % 
Hallsberg 17,3 % −4,8 % 
Hällefors 27,4 % −8,2 % 
Karlskoga 21,9 % −2,2 % 
Kumla 16,5 % −1,4 % 
Laxå 20,5 % −2,5 % 
Lekeberg 13,4 % −3,8 % 
Lindesberg 19,7 % −2,9 % 
Ljusnarsberg 19,6 % −8,8 % 
Nora 18,8 % −4,9 % 
Örebro 21,4 % −2,6 % 

….

Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i maj Förändring (12 mån)
Askersund 3,7 % −2,8 % 
Degerfors 11,4 % −3,0 % 
Hallsberg 7,7 % −5,2 % 
Hällefors 9,7 % −2,5 % 
Karlskoga 7,4 % −2,6 % 
Kumla 7,7 % −2,1 % 
Laxå 10,6 % −1,2 % 
Lekeberg 5,9 % −3,5 % 
Lindesberg 9,3 % −1,1 % 
Ljusnarsberg 13,9 % −1,0 % 
Nora 10,1 % −1,4 % 
Örebro 7,3 % −2,5 % 

….

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy

You must be logged in to post a comment Login