Arbetslösheten stiger i tolv av tolv kommuner i Örebro

Av på 12 oktober, 2020
Arkivbild

En stor andel av kommunerna i Örebro såg under september månad en växande arbetslöshet, även i länet som helhet ökar arbetslösheten betydligt.

Under september månad rapporterade Örebro en total arbetslöshet på 9,2 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,8 procentenheter). Även i Sverige stiger arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 13 822 av 150 239 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (3 020 fler än i september i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten stiger i Örebro. Sedan maj 2019 har arbetslösheten gått upp från 6,9 till 9,2 procent.

Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går uppåt. Vi ser, i själva verket, just nu en uppgång i samtliga län. Störst är ökningen i Stockholm där arbetslösheten stiger med 2,7 procentenheter.

Örebro hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (9,2 procent i länet, jämfört med 9,0 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (6,7 procent), medan Södermanland har den högsta (11,6 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 3 756 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i september jämfört med året innan (+2,0 procentenheter) och ligger nu på 9,0 procent. 283 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydlig

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 26,0 procent i Örebro under september månad, motsvarande 7 477 av 28 758 personer. Det är 1,7 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+1 152 om man räknar personer). Därmed stiger de utlandsföddas arbetslöshet för nionde månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 16,8 procentenheter i Örebro.

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+2,8 procentenheter). I september var 12,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 2 266 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 503 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Örebro stigit 13 månader i följd (upp från 9,6 procent i augusti 2019 till 12,7 procent nu).

Medan Örebro har högre total arbetslöshet än Sverige, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

…………….

Tabeller
SAMMANFATTNING: SÅ HÖG VAR ARBETSLÖSHETEN I SEPTEMBER
  Örebro   Sverige  
Hela arbetskraften 9,2 % +1,8 %  9,0 % +2,0 % 
Bland utlandsfödda 26,0 % +1,7 %  21,4 % +2,1 % 
Bland ungdomar 12,7 % +2,8 %  12,8 % +3,7 % 

….

TOTAL ARBETSLÖSHET I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i september Förändring (12 mån)
Askersund 5,5 % +0,4 % 
Degerfors 9,0 % +2,5 % 
Hallsberg 9,2 % +1,6 % 
Hällefors 13,4 % +2,5 % 
Karlskoga 8,2 % +1,5 % 
Kumla 7,0 % +1,2 % 
Laxå 8,5 % +0,2 % 
Lekeberg 5,3 % +1,5 % 
Lindesberg 9,2 % +1,3 % 
Ljusnarsberg 12,6 % +2,6 % 
Nora 8,7 % +1,9 % 
Örebro 10,0 % +2,1 % 

….

ARBETSLÖSHET BLAND UTLANDSFÖDDA I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i september Förändring (12 mån)
Askersund 24,0 % −5,6 % 
Degerfors 28,2 % +1,2 % 
Hallsberg 26,0 % +0,6 % 
Hällefors 37,2 % +1,5 % 
Karlskoga 25,6 % +0,6 % 
Kumla 20,0 % +0,3 % 
Laxå 26,8 % −3,5 % 
Lekeberg 22,3 % −1,3 % 
Lindesberg 25,5 % −2,1 % 
Ljusnarsberg 29,8 % +1,8 % 
Nora 29,1 % +2,6 % 
Örebro 26,1 % +2,9 % 

….

ARBETSLÖSHET BLAND 18–24-ÅRINGAR I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i september Förändring (12 mån)
Askersund 9,9 % +1,3 % 
Degerfors 15,0 % +5,9 % 
Hallsberg 13,5 % +2,4 % 
Hällefors 17,1 % +5,1 % 
Karlskoga 13,2 % +5,1 % 
Kumla 12,3 % +1,8 % 
Laxå 13,9 % +2,2 % 
Lekeberg 11,6 % +3,7 % 
Lindesberg 13,8 % +1,6 % 
Ljusnarsberg 18,0 % +2,5 % 
Nora 14,4 % +5,1 % 
Örebro 12,3 % +2,7 % 

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Newsworthy
METOD OCH KOMMENTARER
Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.
När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.
Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in