Artificiell intelligens ska effektivisera vården

By on 9 april, 2017

Sigma är en del av nätverket Microsoft AI in Health Partner Alliance, som skapats av Microsoft för att sjukvården ska kunna dra nytta av alla nya tekniska möjligheter som Artificiell Intelligence (AI) och Internet of Things (IoT) skapar.

Syftet med Microsoft AI in Health Partner Alliance är att öka samarbetet mellan partners i nätverket för att transformera hälso- och sjukvården med hjälp av molnet, AI, avancerad forskning och framskjuten teknisk expertis. Till exempel genom att integrera intelligenta system som optimerar både klinisk och operativ effektivitet. De partners som ingår tror alla på de möjligheter som användningen av AI och IoT kan innebära för hälso- och sjukvård och fokuserar på att driva den tekniska utvecklingen av området framåt.

Microsoft investerar i Microsoft AI in Health Partner Alliance genom att ge partners utbildning och unik access till Microsofts teknik, data och expertis på området och tillsammans genomför man olika initiativ med fokus på klinisk och operativ effektivitet.

”Hela sjukvårdssektorn är på väg att förändras. Digitala lösningar som skulle kunna effektivisera vården finns redan idag och fler skulle kunna få hjälp om vi använde oss av dem”, säger David Österlindh, affärsområdesansvarig IoT och Mobility på Sigma IT Consulting.

”Vi är stolta över att få vara en del av Microsoft AI in Health Partner Alliance. Det innebär en möjlighet att arbeta med ännu fler projekt inom hälso- och sjukvårdssektorn; projekt som förflyttar teknikutvecklingen framåt och som verkligen kan förbättra människors hälsa”, fortsätter David.

Ett exempel på ett initiativ för digital transformation inom sjukvården som Sigma deltagit i är Innovation Race, där Sigma bjöds in som expert inom Internet of Things (IoT). Innovation Race samlade 50 personer på Akademiska sjukhuset i Uppsala i december för att under 52 timmar tillsammans utveckla och testa nya idéer för att förbättra cancervården i Sverige.

Nio projekt presenterades efter de tre dygnen; projekt som bland annat handlade om digitala tjänster som ger patienten insyn och ökad kontakt med vården samt metoder för att hitta patienter som befinner sig i riskzonen för cancer och få dem att söka vård i tid.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login