Återhämtning på nyproduktionsmarknaden

Av på 18 november, 2019
Arkivbild

I Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel har företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om efterfrågan på nyproduktion. Svaren visar att köparna fortfarande har en tydlig fördel – men den tydliga trenden är att efterfrågan på nyproduktion ökar.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, ger företagets mäklare runt om i landet sin syn på läget på bostadsmarknaden. 179 mäklare som arbetar med nyproduktion har svarat på frågan ”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu” och snittet blev 3,74 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 3,45 när samma fråga ställdes i augusti och 3,15 i april. Fördelen för köparna är alltså tydlig men trenden är att efterfrågan ökar och att säljarna stärker sin ställning.

Det är fortfarande köparnas marknad men vår känsla är att spekulanter är mycket positivare till nyproduktion nu än för ett år sedan. Vi förmedlar fler nyproducerade bostäder än förra året och bostadsutvecklarna vågar fokusera på projekt i framtiden igen, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån.

Stockholm svalast – Malmö hetast
Störst fördel för köparna är det i Stor-Stockholm men det är även där man kan se den största återhämtningen sedan augusti. Stor-Malmö är den enda region där säljarna har en fördel på nyproduktionsmarknaden men här ser man en marginell minskad fördel för säljarna.

I Malmö och andra delar av södra Sverige är efterfrågan på nyproduktion fortsatt stark och i de andra storstäderna ser vi en återhämtning. Generellt fungerar det bäst att sälja nyproduktion i attraktiva lägen i befintliga områden med färdigutvecklad närservice och kommunikationer. Det är trögare i utvecklingsområden där mycket byggnation konkurrerar med varandra. Långa ledtider där kunderna skall binda sig till affär flera år innan tillträde är också utmanande för säljarna, säger Henrik Lenander.

Nya typer av nyproduktion behövs
Just nu utvecklas och testas flera nya typer av nyproduktionsprojekt och boendeformer. Många syftar till att göra trösklarna för unga att komma in på bostadsmarknaden lägre. Henrik Lenander välkomnar initiativen från byhggbolagen men önskar mer av politikerna.

Det mesta som har byggts har vänt sig till samma typ av köpstarka målgrupp. När politikerna inte tar sitt ansvar så tvingas nu bostadsutvecklarna att tänka nytt och flera intressanta projekt utvecklas och testas runt om i landet. Det är jättebra att nyproduktionsmarknaden utvecklas och bostadsbyggarna tar sitt ansvar i det. Dock behöver politikerna också dra sitt strå till stacken. Vi behöver omfattande åtgärder för ökad rörlighet och möjlighet för fler att komma in på marknaden, fortsätter Henrik Lenander.

Resultat från Mäklarpanelen oktober 2019:

För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

Nyproduktion Okt Aug Juni April
Riks 3,71 3,45 3,28 3,15
Stor-Stockholm 2,98 2,15 2,65 2,17
Stor-Göteborg 3,83 3,4 2,87 2,75
Stor-Malmö 5,12 5,18 4,4 4,38
Större ort 3,13 3,46 3,29 2,75
Mellanstor ort 4,41 3,82 3,77 4,06
Mindre ort 4,15 4,66 3,55 4,09

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 22-29 oktober 2019 och totalt svarade 438 personer. 179 stycken svarade på fråor om nyproduktion. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Fastighetsbyrån

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in