Avskaffat danstillstånd för offentliga danstillställningar

By on 13 mars, 2023
Arkivbild

Regeringen beslutade under torsdagen 9 mars 2023 om en propo­sition med förslag på ett avskaffat tillstånds­krav för offentliga dans­till­ställningar, det innebär att det så kallade dans­tillståndet föreslås avskaffas på platser som inte är offentliga.

– Regeringen har omhänder­tagit Lagrådets kritik och går nu vidare med förslaget till riksdagen. Det är inte rimligt att staten ska reglera människors dans och det här är en efter­längtad frihets­reform. Genom att ta bort kravet på dans­tillstånd minskar vi även byråkrati och kostnader för före­tagare och andra som ordnar dans, säger justitie­minister Gunnar Strömmer. 

Förslaget innebär att det på bland annat restau­ranger och natt­klubbar inte längre krävs god­kännande från Polis­myndig­heten för att få anordna en dans­till­ställning, om dessa inte ligger på en offentlig plats. I stället ska sådana dans­till­ställningar som huvud­regel anmälas till Polis­myndigheten.

Förslaget innebär lättnader för anord­naren eftersom anmälan är kostnadsfri och kan göras muntligen. En anmälan gör samtidigt att ordnings- och säkerhets­risker kan beaktas i och med att Polis­myndig­heten fortsatt får känne­dom om att dans­till­ställ­ningen ska äga rum. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Nöje | Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login