Blixtnedslag ger skador för miljoner – så skyddar du dig

By on 5 augusti, 2017

Under sensommaren dyker åskväder upp på flera håll i landet och skadorna riskerar att bli många, åska och blixtnedslag kan slå ut elektronisk utrustning och sätta eld på hus. Med några enkla åtgärder kan du förebygga skador på grund av blixtnedslag.

Åska vållar skador för miljontals kronor i svenska hem varje år. Främst är det den allt mer avancerade elektroniska utrustningen som vi har i våra hem som går sönder, men det händer även att hela hus brinner ner och att människor skadas. Bara försäkringsbolaget If har omkring 700 anmälda åskskador per år.

Installera överspänningsskydd och jordfelsbrytare
Som tur är tillhör det inte vanligheterna att en villa drabbas av en direkt träff av blixten när åskan går. Däremot är det vanligt att överspänning från närliggande blixtnedslag kommer in i villabyggnaden via ledningar (el, telefon, kabel-TV eller antenner på taket). Det behövs bara en spänningstopp på en sekund för att datorer, teven och DVD:n ska förstöras.

– Den enklaste och billigaste åtgärden är att dra ut alla sladdar när det åskar. Men det är ju inte alltid man är hemma. Därför är det säkrast att installera ett överspänningsskydd och en jordfelsbrytare som automatiskt slår av strömmen, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

Håll dig inomhus
De flesta personer som skadas vid åska drabbas utomhus och under fritidsaktivitet i närheten av träd. Omkring 17 personer per år sjukhusvårdas i Sverige efter blixtolyckor enligt Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– När det åskar ska man helst hålla sig inomhus eller i andra hand sitta i en bil. Och man ska definitivt inte ta skydd mot regnet under ett träd, eftersom blixten söker höga punkter att slå ned i, säger Caroline Uliana.

Hur gäller försäkringen?
Hemförsäkringen gäller vid åska men för dem som har mycket hemelektronik i huset kan kostnaderna ändå bli höga om till exempel en trasig teve måste ersättas med en helt ny. Har du en mer omfattande hemförsäkring kan hemelektronik som är yngre än ett visst antal år ersättas med ny, motsvarande den skadade.

– Tänk också på att säkerhetskopiera de viktigaste filerna på datorn. Förlorade familjebilder eller viktig information är inget man kan få tillbaka på försäkringen, säger Caroline Uliana.

För dig med en robotgräsklippare hemma
I takt med att robotgräsklipparna blir allt vanligare i våra trädgårdar ökar också de anmälda skadorna. När åskan går och blixten slår ner är den vanligaste skadan att laddstationen slås ut eftersom att den sitter i ett vägguttag. Det enklastes sättet att förebygga detta är att koppla ur robotgräsklipparen. Du kan också installera gnistgap och överspänningsskydd för laddstationen.

Så skyddar du dig mot åskskadorna:

  • Dra ut sladdarna till all elektronisk utrustning.
  • Installera jordfelsbrytare.
  • Installera ett åsk- och överspänningsskydd. Det ger ett bra skydd för hemmets elektronik och kan även användas för att stänga av apparater som står i stand-by-läge.
  • Installera en åskledare som leder ner blixten i marken.
  • Kopiera de viktigaste filerna och bilderna på datorn.

Regionalt
Örebronyheten

You must be logged in to post a comment Login