Blockad påverkar Örebro kommun

By on 21 maj, 2024
Vård och omsorg har arbetat intensivt för att säkra bemanning under konflikten, bland annat genom att anställa mer personal inför sommarperioden.

Arkivbild

Blockad mot övertid-, mertid- och nyanställningar påverkar Örebro kommun. Den blockad som Vårdförbundet varslade om den 6 maj har nu trätt i kraft.

Blockaden innebär att verksamheten ska bedrivas som vanligt inom ramen för ordinarie arbetstid, med redan anställd personal.
 
Vilka ingår i blockaden?

Det är sjuksköterskor, sjuksköterskor med specialistfunktion inklusive skolsköterskor och enhetschef inom elevhälsa som berörs av blockaden. Även enhetschefer, administrativa samordnare och boendesamordnare inom vård och omsorg ingår i blockaden om de är medlemmar i Vårdförbundet. Varslet omfattar inte förvaltningsdirektör, områdeschef och verksamhetschefer.

Vad händer nu?

Sedan Örebro kommun mottog varslet från Vårdförbundet har berörda förvaltningar planerat för hur verksamheten ska kunna bedrivas utan störningar vid den konflikt som nu har inletts.

Skola/elevhälsa kommer på kort sikt inte att påverkas i någon större utsträckning av konflikten. Underlag för prioritering av arbetsuppgifter finns om ordinarie arbetstid inte räcker till och samarbete mellan rektorer och samordnande funktion för elevhälsa är etablerat.

Vård och omsorg har arbetat intensivt för att säkra bemanning under konflikten, bland annat genom att anställa mer personal inför sommarperioden. Samplanering mellan verksamheter och justering av scheman är åtgärder som i första hand vidtas. Om ordinarie arbetstid inte skulle räcka till finns plan för minibemanning och prioritering av arbetsuppgifter.

– En konflikt leder alltid till störningar i de verksamheter som berörs, men efter att ha tagit del av riskanalyser och planeringar från de förvaltningar som omfattas av blockaden känner jag mig trygg med att vi även under konflikten kan ge medborgarna god service, säger Maria Hedlund, förhandlingschef inom Örebro kommun.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login