Bred översyn av vapenlagen ska förenkla för legala vapenägare

By on 3 april, 2023
Arkivbild

För att säkerställa att vapenregleringen ses över brett och för att förenkla för legala vapenägare, som jägare och sportskyttar har regeringen i nu genom ett tilläggsdirektiv beslutat att utvidga och förlänga 2022 års vapenutredning.

– Det är viktigt att vapenregleringen ses över brett. Därför ger vi nu ett omfattande tilläggsdirektiv till vapenutredningen som baseras på alla tillkännagivanden från riksdagen på det här området. Sammantaget kommer detta att innebära stora lättnader för legala vapenägare som jägare och sportskyttar, utan att göra avkall på grundläggande krav om säkerhet vid hantering av vapen, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Flera frågor som lyfts i tillkännagivanden omfattas redan av vapenutredningens uppdrag. Tilläggsdirektiven innebär dock en omfattande utvidgning av utredningens uppdrag. Det handlar dels om att skärpa de direktiv som utredningen redan har, dels om att föra in ett antal nya väsentliga frågor.

Tilläggsdirektiven innehåller frågor om 

 • en uppdelning av vapenlagens straffbestämmelser som tydligare skiljer på överträdelser som typiskt sett begås av legala vapen­innehavare och den organiserade brottslighetens användning av illegala vapen,
  .
 • en utökad vapengarderob för jakt,
  .
 • förtydliganden av kravet på synnerliga skäl för att få inneha helautomatiska vapen och enhandsvapen,
  .
 • förenklingar av processen vid vapenbyte,
  .
 • systemet med tidsbegränsade tillstånd (femårslicenser),
  EU:s vapenpass, och
  .
 • tydligare regler om ljuddämpare och vapensamlingar.

Tiden för vapenutredningens uppdrag förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 10 maj 2024.

Regeringen har för avsikt att återkomma till frågan om att tillsätta en utredning av formerna för en ny jakt- och viltvårdsmyndighet.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login