Byggmaterialvolymen växer kraftigt

By on 26 december, 2016

Industrifakta presenterar fyra gånger per år en beräkning av byggmaterialanvändningen för ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler.

Det sammanlagda byggmaterialvärdet, exklusive installationsmateriel, som kan relateras till påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler, uppgick under kvartal 1-3 i år till knappt 60 miljarder kronor. Detta kan jämföras med materialvärdet för helåret 2015, som var drygt 57 miljarder kronor.

Jens Linderoth på Industrifakta förklarar den starka utvecklingen med en bred uppgång för husbyggandet under året.

Det positiva utfallet för årets första tre kvartal innebär att, om takten i ny- och ombyggnadsinvesteringarna har fortsatt under årets sista kvartal, byggmaterialvärdet kan ha ökat med hela 40 procent i år jämfört med helåret 2015.

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login