All posts tagged "Industrifakta"

 • Brister i inventeringen av fastigheters brand- och säkerhetsbehov

  På uppdrag av Schneider Electric har Industrifakta frågat svenska fastighetsbolag om deras syn på säkerhet och brandskydd. Undersökningen visar att 55 procent enbart följer myndighetskraven avseende verksamhetens tekniska brandskydd och säkerhetssystem. 42% procent av de intervjuade uppger...

  • Posted juni 17, 2019
  • 0
 • Detaljhandelns byggande faller

  I sin kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, redovisar Industrifakta utvecklingen för första kvartalets byggande och underhåll inom bostäder och lokaler. Totalt sett visar de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna en minskning med 3 procent under de första tre månaderna i år...

  • Posted juni 4, 2019
  • 0
 • Fortsatt inbromsning inom lokalbyggandet första kvartalet 2019

  I analysföretaget Industrifaktas kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, presenteras lokalbyggandets investeringsutfall under inledningen av detta året. Totalt rör det sig om en nedgång på 2 procent om man jämför det första kvartalet med samma period föregående år. – Uppdelat...

  • Posted maj 21, 2019
  • 0
 • Lägsta nybyggnadsvolymen i Sverige sedan 2015

  Att byggaktiviteten i Sverige har tappat fart är tydligt. Det bekräftas i Industrifaktas löpande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, där utvecklingen för påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler redovisas varje kvartal. Nedgången har skett på bred front och berört...

  • Posted april 22, 2019
  • 0
 • Fortsatt hög storstadskoncentration av bygginvesteringarna

  Vid en granskning av de totala ny- och ombyggnadsinvesteringarna för husbyggnad i Sverige under 2018 beräknas de tre storstadslänen, Stockholm-, Västra Götalands- och Skåne län, svara för över hälften av volymen. Detta presenterar Industrifakta i sin senaste...

  • Posted april 20, 2019
  • 0
 • Hotell och nöjeslokaler – Undantaget inom privata lokaler 2018

  I Industrifaktas senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, presenteras bland annat utvecklingen av husbyggnadsinvesteringarna inom privata lokaler, vilket omfattar industri och lagerlokaler samt kontor och handelslokaler. Totalt sjönk investeringarna med 16 procent under helåret 2018 jämfört med 2017 och...

  • Posted april 6, 2019
  • 0
 • Minskad nybyggnad ger plats för underhåll

  Två gånger om året mäter analysföretaget Industrifakta aktiviteten inom byggnadsunderhåll. I samband med kartläggningen intervjuas en fastighetspanel bestående av 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare i Sverige, vilket ger en god indikation när det gäller utveckling och inriktning...

  • Posted mars 29, 2019
  • 0
 • Total husbyggnad i Norden – Så blev 2018

  Analysföretaget Industrifakta beräknar de totala investeringarna inom husbyggandet i Norden för helåret 2018. Totalt sett visar sifforna en nedgång för samtliga nordiska länder jämfört med helåret 2017, men vid en närmare granskning finns det sektorsspecifika skillnader. I både...

  • Posted mars 17, 2019
  • 0
 • Total husbyggnad 2018 – Ett svalare byggår

  Analysföretaget Industrifakta beräknar att de totala byggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler för helåret 2018 uppgick till drygt 245 miljarder kronor. Om man jämför utfallet med 2017 rör det sig om en nedgång för total husbyggnad på cirka...

  • Posted februari 25, 2019
  • 0
 • Politiken som kan förändra bygg- och fastighetsmarknaden

  Det splittrade och komplicerade parlamentariska läget i Sverige gör det svårt att bedöma hur politiken kommer att påverka bygg- och fastighetsmarknaden under den kommande mandatperioden. Analysföretaget Industrifakta har genom intervjuer med byggherrar, entreprenörer och andra aktörer på...

  • Posted november 12, 2018
  • 0