Fortsatt inbromsning inom lokalbyggandet första kvartalet 2019

By on 21 maj, 2019
Fortsatt inbromsning inom lokalbyggandet första kvartalet 2019.

I analysföretaget Industrifaktas kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, presenteras lokalbyggandets investeringsutfall under inledningen av detta året. Totalt rör det sig om en nedgång på 2 procent om man jämför det första kvartalet med samma period föregående år.

– Uppdelat på ny- och ombyggnad minskar nybyggnadsinvesteringarna med 5 procent jämfört med samma period föregående år medan ombyggnadsinvesteringarna istället ökar med knappt 10 procent. Utfallet är väntat då nybyggnadsinvesteringar ofta är det som viker först vid en konjunkturavmattning och motsatt är det inte ovanligt att ombyggnadsinvesteringar istället ökar. Detta drivs på grund av att konjunkturen ger en direkt påverkan på många verksamheter som gör att de måste ställa om och dels eftersom konkurrensen om hyresgäster ökar när efterfrågan på lokaler minskar. Detta innebär i sin tur att fastighetsägare ofta utför hyresgästanpassningar för att locka och behålla hyresgästerna, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login