All posts tagged "Industrifakta"

 • Endast svag ökning av husbyggandet 2017

  Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler uppgick enligt analysföretaget Industrifakta till drygt 258 miljarder kronor 2017. – Investeringsvolymen landade helt i linje med vår senaste höstprognos, säger Magnus Klein, som är ansvarig för...

  • Posted februari 26, 2018
  • 0
 • Husbyggandet planar ut

  Med ca 260 miljarder kronor i påbörjade husbyggnadsinvesteringar, väntas byggandet nå sin topp 2018 för att sedan falla tillbaka 2019 på grund av en svalare konjunktur och en rekyl för bostadsbyggandet. Så sammanfattar analysföretaget Industrifakta läget på...

  • Posted december 1, 2017
  • 0
 • Skolbyggandet på väg mot nya rekord

  I Industrifaktas senaste konjunkturrapport, som visar utvecklingen för Sveriges byggmarknad, tillsammans med läget i ekonomin och på fastighetsmarknaden, kan man notera en kraftig ökning av skolbyggandet i landet. Medan de totala husbyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor visar en...

  • Posted september 25, 2017
  • 0
 • Bostadsbyggandet når sin topp i år

  Enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, visar statistiken på fortsatt höga volymer för nybyggandet av bostäder under första halvåret i år. Men även om siffrorna visar stark tillväxt jämfört med samma period 2016, kan man notera en...

  • Posted augusti 28, 2017
  • 0
 • Trenden har vänt – Industrins husbyggnadsinvesteringar på väg upp

  I Industrifaktas senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, redovisas påbörjade husbyggnadsinvesteringar från årets första kvartal. Inledningen på året tyder på fortsatt god tillväxt för flertalet sektorer på marknaden. För husbyggnad inom industrin tycks trenden ha vänt efter två år...

  • Posted juli 25, 2017
  • 0
 • Byggmaterialvolymen växer kraftigt

  Industrifakta presenterar fyra gånger per år en beräkning av byggmaterialanvändningen för ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler. Det sammanlagda byggmaterialvärdet, exklusive installationsmateriel, som kan relateras till påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler, uppgick under...

  • Posted december 26, 2016
  • 0
 • Ekonomi – Sverige i topp på nordisk byggmarknad

  Nyligen presenterade Industrifakta sin senaste kvartalsrapport, som beskriver det ekonomiska läget i de nordiska länderna och situationen för respektive lands byggmarknad med framtidsbedömningar. Rapporten visar att Sveriges husbyggnadsinvesteringar, under det kommande året, beräknas växa avsevärt mycket starkare...

  • Posted oktober 11, 2016
  • 0
 • Regionalt | Boverkets reviderade behovsanalys – för bra för att bli sann

  Boverket har nyligen reviderat sin prognos för behovet av bostäder. De närmaste 10 åren bedöms det behövas över 700 000 nya bostäder, och fram till 2020 krävs det att 88 000 nya bostäder färdigställs per år. Dock...

  • Posted augusti 1, 2016
  • 0