All posts tagged "Industrifakta"

 • Nulägesrapport för de nordiska husbyggnads – investeringarna

  I Industrifaktas senaste konjunkturrapport för den nordiska byggmarknaden kan man se stora skillnader mellan länderna när det gäller prognosen för total husbyggnad. I Sverige förväntas en nedgång under 2018 med ca 5 procent. Här är det främst...

  • Posted oktober 23, 2018
  • 0
 • Byggandet av privata lokaler faller tillbaka

  En färsk analys från Industrifakta visar att husbyggandet inom privata lokaler, det vill säga ny- och ombyggnad inom industri, handel och privata tjänster utvecklas svagt i år. Trots bra fart i industrin med ett högt kapacitetsutnyttjande tillsammans...

  • Posted oktober 2, 2018
  • 0
 • Industrifaktas konsultpanel bekräftar inbromsningen på byggmarknaden

  Analysföretaget Industrifakta genomför två gånger per år en enkät med arkitekter och konsulter i syfte att få tidiga signaler på hur aktiviteten på byggmarknaden kommer att utvecklas på två års sikt. I Industrifaktas senaste konsultenkät i augusti...

  • Posted september 22, 2018
  • 0
 • Lokalbyggandet tappar fart enligt Industrifakta

  Under första halvåret i år påbörjades husbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler, kontor, handel och offentliga lokaler till ett värde av drygt 74 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär detta en minskning med 10 procent i...

  • Posted september 2, 2018
  • 0
 • Antalet beviljade bygglov indikerar en kraftig nedgång i nyproduktionen

  I Industrifaktas senaste månadsbrev Marknadssignaler & Prognoser presenteras indikationer på att nybyggnadsvolymerna dalar under det kommande 1-2 åren, bedömningen bygger på statistik från SCB över beviljade bygglov inom bostäder och lokaler. Industrifaktas analytiker Jenny Ingelström menar att...

  • Posted augusti 22, 2018
  • 0
 • Ombyggnadsinvesteringarna tar fart i en vikande byggkonjunktur

  Analysföretaget Industrifakta räknar, i sin senaste konjunkturrapport, med att husbyggnadsinvesteringarna nådde sin topp under 2017 och att en svag nedgång nu har tagit sin början. En närmare analys av prognoserna visar att, medan nybyggandet troligen faller med...

  • Posted augusti 14, 2018
  • 0
 • Svag ökning för byggmaterialvärdet 2018

  I Industrifaktas senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg beräknas byggmaterialvärdet för påbörjade husbyggnadsinvesteringar under första kvartalet. Under 2017 uppgick värdet till närmare 80 miljarder kronor. Utvecklingen under det första kvartalet i år tyder på att volymen kan komma att...

  • Posted juli 31, 2018
  • 0
 • Stora skillnader på den nordiska bostadsmarknaden

  Industrifakta spår divergerande utveckling av bostadsbyggandet i de nordiska länderna. I den senaste konjunkturrapporten över den nordiska byggmarknaden presenterar Industrifakta bland annat hur nyproduktionen av bostäder har utvecklats under första kvartalet. Under årets första månader är det...

  • Posted juli 23, 2018
  • 0
 • Inbromsning för lokalbyggandet första kvartalet

  Det är inte bara bostadsbyggandet som tappar fart. Enligt analysföretaget Industrifaktas kommande konjunkturrapport visar det sig att även lokalbyggandet har försvagats under inledningen av detta året. Under första kvartalet i år påbörjades det ny- och ombyggnadsinvesteringar inom...

  • Posted maj 22, 2018
  • 0
 • Osäkrare läge för gör-det-själv-marknaden

  Hushållens inköp av byggvaror, den sk Gör-det-självmarknaden, beräknas ha ökat med ett par procent under 2017, säger analysföretaget Industrifakta i en färsk prognos. – Totalt sett var utvecklingen positiv förra året och utvecklingen gynnades av det fortsatt...

  • Posted mars 18, 2018
  • 0