Hotell och nöjeslokaler – Undantaget inom privata lokaler 2018

By on 6 april, 2019
Hotell och nöjeslokaler – Undantaget inom privata lokaler 2018, foto: Industrifakta AB

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, presenteras bland annat utvecklingen av husbyggnadsinvesteringarna inom privata lokaler, vilket omfattar industri och lagerlokaler samt kontor och handelslokaler.

Totalt sjönk investeringarna med 16 procent under helåret 2018 jämfört med 2017 och vid en närmare analys är det stora skillnader inom sektorn. Husbyggnadsinvesteringarna för kontor minskade under 2018 med 27 procent och detaljhandeln sjönk under samma period med 7 procent medan hotell, restauranger och nöjeslokaler ökade med 14 procent.

Vi kommer från en period med hög investeringsvolym inom kontor och handel vilket gör att nedgången under 2018 låg i linje med Industrifaktas prognos. Gällande hotell, restaurang och nöjeslokalers ökning kopplas denna till stor del ihop med senaste årens inhemska högkonjunktur, de låga räntorna och sysselsättningstillväxten.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login