Detaljhandelns byggande faller

By on 4 juni, 2019
Bild: Industrifakta & Mickael Tannus

I sin kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, redovisar Industrifakta utvecklingen för första kvartalets byggande och underhåll inom bostäder och lokaler.

Totalt sett visar de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna en minskning med 3 procent under de första tre månaderna i år jämfört med samma period förra året. Sveriges konjunktur går in i en lugnare tillväxtfas, vilket återspeglas i byggandet och inte minst när det gäller sektorer som är starkt knutna till konjunkturen generellt.

Ett sådant exempel är detaljhandelns husbyggande. Under första kvartalet i år påbörjades projekt till ett värde som var drygt 15 procent lägre än vid samma period förra året. Enligt Industrifaktas Jenny Ingelström visar utvecklingen även på den utmaning som den traditionella handeln står inför med hänsyn till e-handelns utbredning, vilket dämpar behovet av butiksyta.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Industrifakta AB

You must be logged in to post a comment Login