Fortsatt hög storstadskoncentration av bygginvesteringarna

By on 20 april, 2019
Arkivbild.

Vid en granskning av de totala ny- och ombyggnadsinvesteringarna för husbyggnad i Sverige under 2018 beräknas de tre storstadslänen, Stockholm-, Västra Götalands- och Skåne län, svara för över hälften av volymen. Detta presenterar Industrifakta i sin senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, där bland annat dessa siffror finns sammanställda.

Vid en vidare jämförelse mellan länens andelar av husbyggnadsinvesteringarna kan även stora skillnader mellan storstadslänens volymer och övriga regioner i Sverige påvisas. På fjärde plats, efter Skåne, hamnar Uppsala län, vars volym emellertid endast motsvarar en tredjedel av Skåne läns marknad. Strax därefter följer Östergötlands län och skillnaderna mellan övriga län är inte särskilt stora. Storstadskoncentrationen har dock minskat något jämfört med 2017, mycket på grund av att investeringarna i Stockholm sjönk med cirka 30 procent, menar Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login