Byggstart för Karlsdalsallén våren 2018

By on 17 juni, 2017
Visionsbild Karlsdalsallén efter ombyggnationen.
Bild: ÅF Infrastructure AB

Den planerade ombyggnationen av Karlsdalsallen har fått ny preliminär byggstart våren 2018, ombyggnationen av Stenbackevägen påverkas inte och fortsätter enligt plan.

En helt ny stadsdel börjar ta form i Södra Ladugårdsängen i Örebro. Därför bygger vi om Karlsdalsallén och Stenbackevägen till stadsgator med nya korsningar, gång- och cykelbanor, parkeringsmöjligheter och trädplantering.

Den planerade starten för Karlsdalsalléns ombyggnation vecka 25 har fått ny preliminär byggstart våren 2018. Vid upphandling av entreprenör för Karlsdalsallén inkom inga anbud som både uppfyllde kraven som ställts i förfrågan och projektets budgetramar. Av den anledningen väljer vi att avbryta upphandlingen. Upphandlingen kommer nu att arbetas om och sedan annonseras ut på nytt.

Ombyggnationen av Stenbackevägen påverkas inte, den har startat och fortsätter som planerat.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login