Chefsuppgifterna som blivit svårare under pandemin

Av på 25 juli, 2021

En ny undersökning visar att 12 av 16 viktiga chefsegenskaper upplevs ha försämrats under pandemin. Att skapa gemenskap, ge kontinuerlig feedback, och att kommunicera har försvårats mest under pandemin. Det visar en ny undersökning från HR-företaget Talentsoft.

En ny Sifo-undersökning från HR-företaget Talentsoft visar att distansarbete gjort det betydligt svårare att vara chef. När svenska folket får svara på frågor om ledarskap under pandemin framkommer att 12 av 16 viktiga chefsegenskaper upplevs som sämre än tidigare. Att skapa gemenskap och sammanhållning i teamet är det som försvårats mest (-25%). Det har också blivit svårare att ge kontinuerlig feedback (-18%) och kommunicera (-17%).

Dessutom svarar var tredje svensk (30%) att deras chefer inte är uppmärksamma på medarbetarnas arbetstid och 14 procent har blivit ombedda av sina chefer att arbeta utanför sin normala arbetstid. Samtidigt svarar mer än hälften (55%) att de har en bra balans mellan arbete och fritid, jämfört med var femte svensk (19 %) som svarar att de har en dålig balans mellan arbete och fritid.

Samtidigt upplevs den chefsegenskap som värderas högst bland svenskarna, att ge frihet under ansvar och visa tillit (55 %), också som avsevärt bättre under pandemin. Denna chefsegenskap har förbättrats med hela 23 procent. Cheferna har också blivit bättre på att visa uppskattning (+15%) och empati (+9%).

– Man får komma ihåg att ingen var beredd på pandemin och de utmaningar den skulle innebära såväl privat som professionellt – inte heller cheferna. För att cheferna ska kunna fortsätta att göra ett bra jobb måste även de få verktygen och stödet som krävs för att vara en bra ledare genom hela den här krisen, säger Allan Nygaard, Nordenchef på Talensoft.
 

De 12 chefsegenskaper som anställda upplever ha försämrats under pandemin:

 1. Att skapa gemenskap och sammanhållning i teamet – (sämre: 25%, bättre: 10%)
 2. Att ge kontinuerlig feedback – (sämre: 18 %, bättre: 10 %)
 3. Att kommunicera – (sämre: 17 %, bättre: 10 %)
 4. Att inspirera – (sämre: 17 %, bättre: 5 %)
 5. Att vara lyhörd – (sämre: 16 %, bättre: 9 %)
 6. Att vara rak och tydlig – (sämre: 15 %, bättre: 8 %)
 7. Att coacha – (sämre: 16 %, bättre: 5%
 8. Att hantera konflikter – (sämre: 13 %, bättre: 5%
 9. Att våga ta beslut – (sämre: 12 %, bättre: 9 %)
 10. Att vara kreativ – (sämre: 11 %, bättre: 7 %)
 11. Att vara positiv och humoristisk: (sämre: 11 %, bättre: 6%)
 12. Att skapa resultat – (sämre: 10 %, bättre: 8 %)

(Chefens förmåga att visa empati har varken försämrats eller förbättrats: sämre: 9 %, bättre: 9 %)

Om undersökningen  

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 7–10 Maj 2021.

Totalt intervjuades 1432 personer i åldern 18–65 år, varav 1057 personer inom sysselsättning.

Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Regionlt
Örebronyheter

Källa: Talentsoft  

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in