Clowner utan Gränser stödjer artistinitierade projekt i Brasilien och Kambodja

Av på 12 maj, 2019
Fotograf: Anneli de Wahl

På Clowner utan Gränsers årsmöte 7 maj 2019 presenterades de två artistinitierade projekt som organisationens styrelse valt ska genomföras under 2019. Clowner utan Gränser har under flera år delat ut bidrag till artistdrivna projekt som alla medlemmar har möjlighet att ansöka om. De projekt som denna gång valdes ut är en turné till Kambodja och en till Brasilien. Båda har syftet att nå barn som påverkat av klimatförändringar orsakade av människan.

Prey Lang är en av sydöstra Asiens och Kambodjas största skogar. Skogen är kraftigt hotad pga. illegal avverkning och kommersiella intressen och detta påverkar hela eco-systemet, djurlivet och människorna som bor här. Följderna blir torka i hela landet, utdöda djurarter, utrotande av kulturer. I skogen lever och verkar minoritetsfolket Kuy vars kultur nu är hotad på grund av finansiella vinstintressen. Clowner utan Gränser kommer nu turnera hit för att genom skratt och lek ge barn och vuxna ny energi och glädje. Projektet är initierat av artist Kalle Granqvist. 

Anneli de Wahl är ansvarig bakom ansökan till arbetet i Altamira, Brasilien. Ett område i Amazonas där folket i över 30 år kämpat för naturen och sina liv men där dessvärre de stora företagen vunnit. Bland annat har kraftverket Belo Monte hydroelectric powerplant byggts upp och är nu till 98 % färdigställt. Med kraftverket byggdes en damm som är den tredje största i världen vilket resulterat i att flera delar av floden genom Amazonas torkat och andra delar svämmats över. Allt detta har lett till att människorna som levde här tvingats på flykt. De som tidigare levt i samklang med floden och skogen har nu förlorat sina hem, sin försörjning, sin kultur och sin identitet. Omställningen är ett faktum och maktlösheten människor känner leder lätt till negativa spiraler och det finns en påtaglig kollektiv depression över staden. Därför behövs här Clowner utan Gränser. För att hjälpa barnen tillbaka till sin barndom och skapa hopp i området igen. Clowner utan Gränser gjorde sin första turné till Altamira 2018 tillsammans med vår syskonorganisation i Brasilien och stödjer nu detta fortsättningsprojekt.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in