Coronapassport öppnar i Karlskoga

Av på 24 februari, 2021

Senast i raden av kliniker att ansluta till tjänsten Coronapassport, som ska underlätta internationellt resande och hanteras av Tataa Biocenter, är Daveys Syrror i Hudiksvall, Flygmedicinskt centrum i Malmö, MACC Scandinavia i Boden och VarnumHälsan i Karlskoga och Kristinehamn.

Många länder kräver att inresande testats negativt för covid-19, men reglerna är inte enhetliga och kan ändras med kort varsel. Resandet blir utmanande och förenat med risken att inte komma fram, eller hamna i karantän.

På www.coronapassport.se når man enkelt till uppdaterad information, land för land, som finns hos UD och IATA. Under ”Hitta din klinik” finns uppgifter om privata vårdgivare som erbjuder test för aktiv infektion och utfärdar intyg enligt de krav som respektive land ställer.

Flera länder kräver att analys med PCR-test utförs av laboratorium ackrediterat enligt ISO 17025 eller ISO 15189. För kliniker inom Coronapassport uppfylls detta krav via laboratorieföretaget Tataa Biocenters ackreditering hos myndigheten Swedac.

Prov för aktiv infektion tas av medicinsk personal på respektive klinik, varefter det transporteras till Tataa Biocenters laboratorium i Göteborg. Svar rapporteras till aktuell klinik samma dag eller senast dagen därpå. Vid negativt test utfärdar kliniken friskhetsintyg åt kunden.

Testet vänder sig främst till resenärer, men kan även passa dem som vill förvissa sig om smittfrihet för att de ska träffa personer i riskgrupp, eller återvända till exempelvis sin arbetsplats efter ledighet eller annan bortavaro.

Klinikerna inom Coronapassport erbjuder en kontrollfunktion där de som testar sig för covid-19 ges möjlighet att verifiera äktheten på labbsvaret. Klinikerna kan vid behov också utfärda intyg om laboratoriets ackreditering, försett med Swedacs ackrediteringsstämpel.

Ackrediteringen innebär att arbetet på laboratoriet utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder. Swedac ställer bland annat krav på personalens kompetens, metoder och dokumentation av arbetet.

Flera kliniker inom Coronapassport erbjuder resenärer gratis munskydd från DinAnsiktsmask med plats för filter tillverkade av nanofibrer (tillbehör), med en täthet som skyddar även mot virus, enligt resultat från testlaboratorium.

Länet | Karlskoga
Örebronyheter

Källa Tataabiocenter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in