Covidinfektion kan utlösa psykos

Av på 20 juli, 2021
Arkivbild

Både epidemiologiska och registerbaserade studier visar att autoimmun sjukdom och allvarliga infektioner tredubblar risken för psykos. Likaså att individer med psykotiska störningar löper cirka 50 procents förhöjd risk för autoimmuna sjukdomar. Läkare inom psykiatrin vid Akademiska sjukhuset ser kopplingar mellan psykos och autoimmuna tillstånd orsakade av coronavirus och manar till ökad medvetenhet.

Läkare inom psykiatrin vid Akademiska sjukhuset ser kopplingar mellan psykos och autoimmuna tillstånd orsakade av coronavirus och manar till ökad medvetenhet.

– Psykiatriska symtom orsakade av autoimmunitet missas lätt både av psykiatriker och medicinska specialister som neurologer och reumatologer. Det krävs ett gediget detektivarbete för att dissekera tidslinjen för symptomutveckling, säger Janet Cunningham, specialistläkare inom psykiatri vid Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet.

Enligt Janet Cunningham indikerar nya forskningsstudier att SARS-CoV2, som orsakar covidsjukdom, är ett så kallat neurotropiskt virus som kan antända hjärnans autoimmunitet och manifesteras med psykiatriska symtom.

– I dessa fall med nya, debuterade och allvarliga psykiatriska tillstånd, har vi dock inte sett tecken till så kallade cytokinstormar i kroppen eller ”hyperaktivering” av immunförsvaret men tydliga tecken till en aktivering av autoimmuna processer. Man har även upptäckt IgG-antikroppar mot Spike-protein i ryggmärgsvätskan i flera av dessa fall, berättar Janet Cunningham.

På Akademiska sjukhuset har man under pandemin behandlat en patient som, i samband med covidinfektion, uppvisade livshotande katatoni som är en ovanlig form av psykos. Fallet publicerades nyligen i de välrenommerade tidskriften American Journal of Psychiatry.

Det yttrade sig bland annat i agitation, desorganiserad beteende och tal, ofrivilliga muskelsammandragningar som lämnade kroppen och armarna styva och problem med att kontrollera kroppens basala funktioner. Autonom instabilitet inkluderade förhöjd temperatur, återkommande episoder av fluktuerande hjärtfrekvens och artärblodtryck, samt korta perioder med sänkt syrgasmättnad.

– Tillståndet raderade flera dagar av patientens minne. Dock kunde personen återhämta sig utan allvarlig hjärnskada tack vare snabb behandling, men det är viktigt att vara medveten om sådana, mer ovanliga neurologiska komplikationer kopplade till ett autoimmunt tillstånd orsakat av coronavirus. Prodromala infektionssymptom, det vill säga symtom under inkubationstiden, några veckor innan de psykiatriska symptomen började, kan ha relevans för diagnostiken även om dessa har varit milda och avtagit, säger Janet Cunningham.

Hon betonar vikten av multidisciplinärt samarbete vid sådana ovanliga fall. På Akademiska samarbetade forskare och kliniker inom psykiatri, neurologi, neurokirurgi, anestesiologi och röntgen kring det publicerade fallet. Man involverade även prekliniska forskare på neurovetenskaper vid Uppsala universitet och Karolinska institutet. Immunopsykiatri är, enligt Cunningham, ett snabbt växande fält som kan innebära en helt ny syn på psykiatriska sjukdomar och möjliggöra nya behandlingar.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Akademiska sjukhuset

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in