Cyklister tycker till

Av på 24 september, 2013

Ikväll, tisdag, träffas det nyinrättade cykelrådet för första gången. Rådets 34 medlemmar ska bland annat diskutera hur cykelstaden Örebro kan bli ännu bättre och lämna sina synpunkter på olika typer av cykelställ.

Var fjärde resa i Örebro sker med cykel. Det gör Örebro till en av de bästa cykelstäderna både i Sverige och internationellt. Vi har, som första stad i Sverige, byggt huvudcykelstråk och framgångsrikt satsat på att få vanebilister att börja cykla. Men för att ytterligare förbättra för cyklisterna bildar kommunen nu ett cykelråd.

Viktig samtalspartner
– Vi har länge arbetat målmedvetet för att öka cyklandet, och Örebro har en hög andel cyklister jämfört med många andra städer. Men till skillnad från flera europeiska städer har inte cyklandet ökat under de senaste åren. Vi arbetar därför med en rad olika insatser, till exempel hur vi kan erbjuda säkrare cykelparkeringar och förbättra underhållet av cykelvägarna. Här kommer cykelrådet att fungera som en viktig samtalspartner, säger Björn Sundin (S), kommunalråd.

– Tanken är att rådet ska ses två gånger per år. På första träffen kommer vi bland annat att prata om vad deltagarna tror behöver utvecklas och förbättras för cyklandet. På kommande möten kommer det att bli fördjupningar inom aktuella utvecklingsområden, berättar Anna Åhlgren, cykelutvecklare på Örebro kommun.

Utvärdera cykelställ
Ett led i arbetet med att förbättra cyklisternas vardag är att skapa fler och säkrare cykelparkeringar i stadskärnan, bland annat vid resecentrum. En av cykelrådets första uppgifter är att testa och bedöma tio olika cykelställ i stadskärnan. De cykelställ som ingår i utvärderingen är utrustade med en qr-kod som leder till en webbaserad enkät.

– Alla cyklister kan välja att delta i undersökningen, oavsett om man är med i cykelrådet eller inte, betonar Anna Åhlgren.

Enkätundersökningen om cykelställen pågår till och med 30 oktober. Här kan du se samtliga cykelställ som ingår i utvärderingen och lämna dina synpunkter: http://cykelstall.orebro.se

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in