Damberg: ”Örebro län en förebild för resten av Sverige”

By on 3 april, 2018
Arkivbild

I mars fick Region Örebro län och Örebro universitet besök av närings- och innovationsminister Mikael Damberg. På regeringens webbsida uttrycker Damberg stor beundran för den kompetens som finns i länet inom AI och 3D-printing.

Att närings- och innovationsministern lyfter fram Örebro län som ett spännande exempel inom AI och industriell 3D-printing är givetvis glädjande och ett kvitto på att vi är på rätt väg med våra strategiska satsningar, säger Irén Lejegren, regionråd med ansvar för tillväxtfrågor i Örebro län. Vi kommer fortsätta att arbeta långsiktigt tillsammans med bland annat Örebro universitet och det lokala näringslivet för att stärka de innovativa miljöer som nu växer fram till följd av flera olika satsningar som vi och andra gör i vårt län.

– De satsningar vi nu gör och som uppmärksammas tror vi kan rusta länets industri i den omställning som ny teknik och nya utvecklingsmöjligheter innebär, säger Mikael Jorstig, strateg för innovationsutveckling vid Region Örebro län.

På regeringens webbsida framhävs att ”Örebro universitet, Örebroregionen och Karlskoga är en av Sveriges ledande miljöer för industriell 3D-printing, så kallad additiv tillverkning (additive manufacturing – AM). Bland annat genom Saab Dynamics och Lasertech, som är framstående bolag på området. Regionalt har man också TTC, Tillverkningstekniskt Centrum, där AM är en central komponent. Nyligen startades också Amexci AB, en betydande gemensam satsning mellan ett antal stora industriföretag, i syfte att hjälpa bolagen hitta nya applikationsområden för additiv tillverkning.

Örebro är en förebild för resten av Sverige och gör imponerande satsningar som ligger helt i linje med regeringens samverkansprogram. Örebro är en riktig förebild när det gäller prioritering – i linje med ambitionen att regionerna bör arbeta med ”smart specialisering” har man gjort tuffa prioriteringar, säger Mikael Damberg.

Länet 
Örebronyheter

 

You must be logged in to post a comment Login