Delar av Vivalla bland de områden där vaccinationsgraden ökar mest i landet

By on 27 januari, 2022
Arkivbild - Foto: Anders Olofsson

Delar av Vivalla i Örebro kommun finns bland de områden där andelen vaccinerade ökar mest i hela Sverige.

Det visar Folkhälsomyndighetens nya, uppdaterade siffror.

Glappet mellan de mest och minst vaccinerade områdena i Örebro kommun är fortfarande stort, men fortsätter att minska.

I januari var skillnaden 33 procentenheter, vilket är två procentenheter mindre än månaden innan.

I augusti tog Folkhälsomyndigheten för första gången fram ny, geografiskt mer finkornig statistik över vaccinationstäckningen. Landets 290 kommuner delades in i knappt 6 000 så kallade demografiska statistikområden för att kunna identifiera var de vita fläckarna på vaccinationskartan finns. Nu har en sjätte uppdatering av läget gjorts, som bygger på uppgifter från mitten av januari.

Den senaste månaden har andelen som fått en dos vaccin ökat i 47 av 87 områden i Örebro kommun. Störst ökning stod delar av Vivalla för. Där ökade andelen vaccinerade med tre procentenheter, en ökning som är större än månaden innan. Det är också en av de största ökningarna i hela landet.

Det finns fortfarande nio områden i Örebro kommun där färre än 75 procent av den vuxna befolkningen inte tagit en första dos vaccin. Det är lika många som i december. Lägst vaccinationsgrad finns i delar av Vivalla, där 63 procent tagit första dosen.

Ökningstakten i de minst vaccinerade områdena i Örebro kommun är högre än i riket i stort.

Högst vaccinationstäckning i kommunen finns i delar av Sörbyängen och delar av Hovsta, där 96 procent av den vuxna befolkningen fått en dos.

I hela Örebro län har andelen vaccinerade i det minst vaccinerade området höjts med 21 procentenheter sedan i augusti, till 63 procent. Det är den tredje största ökningen i landet. Det län som höjt lägstanivå mest är Västra Götaland.

Den lägsta vaccintäckningen i Örebro län finns i delar av Örebro där 63 procent fått en spruta. De minst vaccinerade området i hela landet finns i Göteborg, där bara 49 procent har fått en första dos.

Örebro | Vivalla
Örebronyheter

Källa Newsworthy

You must be logged in to post a comment Login