Det blir ingen fortsättning på ArtCamp i Lindesberg

By on 20 april, 2023
Bild: LindeKultur

Lindesbergs kommunala kulturskola Garnalias har under flera år bedrivit den öppna och kostnadsfria verksamhet ArtCamp med stöd av statliga bidrag som nu kommer att dras in, nu är det upp till kommunerna att satsa på de verksamheter som kulturskolan bedriver

Men någon fortsättning på ArtCamp i Lindesberg blir det inte, enligt Lillemor Bodman (M) – ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Öppen och kostnadsfri verksamhet har lockat nya deltagare till landets kulturskolor. Men nu hotas detta sedan den nya regeringen helt tar bort utvecklingsbidraget till kulturskolor från 2024. Det framgår av Kulturrådets rapport ”Öppen verksamhet i kulturskolan” som bland annat bygger på en specialstudie av Kulturskolan Garnalia i Lindesberg. Läs mer på lindekultur.se >>

LindeKultur frågar ansvarigt kommunalråd: Kan det vara aktuellt med kommunala resurser för att Kulturskolans Garnalia ska få fortsätta med den öppna och kostnadsfria verksamheten för att nå nya målgrupper?

Lillemor Bodman (M) – kommunalråd och ordförande i Barn- och utbildningsnämnden svarar:

”Många kulturskolor i landet bedriver öppen verksamhet av något slag. Hos oss har ArtCamp varit välbesökt och många elever har deltagit som troligen inte hade valt en ämneskurs och betalat terminsavgifter för att gå i kulturskolan. Här har eleverna fått ägna sig åt kreativt skapande av olika slag samtidigt som de fått ”hänga med varandra” och träffa kompisar, lite som en fritidsgård.

Nästa år ser det ut som i nuläget att det statliga bidraget försvinner helt och frågan lyftes med kulturminister Parisa Liljestrand (M) när hon gästade Kulturskoledagarna 22-23 mars i Örebro. Hon var tydlig med att statens bidrag aldrig har varit tänkt som ett permanentat bidrag till landets kulturskolor och hon var tydlig med att det är upp till kommunerna att satsa på de verksamheter som kulturskolan bedriver och inte via statligt stöd.

Lindesbergs kommunala kulturskola Garnalia kan inte köra t ex ArtCamp inom befintlig ram och hittills har pengarna kommit från Kulturrådet.”

ArtCamp i Lindesberg har lockat nya deltagare

”Lindesbergs kulturskola bedriver den öppna verksamheten Art Camp i kulturskolans bildsal i Lindesberg samt på fritidsgårdar ute i kommunen – bland annat på en fritidsgård i Frövi. Lindesbergs öppna verksamhet erbjuder dans, drama, bild och form, film och musik. Flera av dessa satsningar har fokus just på att nå barn och unga i glesbygd”, enligt Kulturrådets rapport ”Öppen verksamhet i kulturskolan” som bland annat bygger på en specialstudie av Kulturskolan Garnalia i Lindesberg:

I Lindesberg menar kulturskolechefen att det faktum att den öppna verksamheten är kostnadsfri är avgörande. Dels hade flera av de nuvarande deltagarna i den öppna verksamheten inte kommit om det kostat pengar, dels hade verksamheten blivit på ett annat sätt, med större tvång än vad som är fallet idag.

Kulturskolan Garnalia vill med det breddade deltagandet främst nå de barn och unga som normalt sätt inte hittar till dem. Det är barn som inte har råd att betala avgift, och som ser deltagandet i kulturskolan främst som en social samvaro, där ”det andra” kommer på köpet.

I en kommentar skriver en lärare på kulturskolan:

”Under mina snart 30 år i kulturskolan har ingen insats varit lika framgångsrik, eller betytt så mycket för så många som den här satsningen. Att den nu försvinner är en katastrof, för den drabbar de som behöver stöd allra mest. Men även symptomatiskt för hur man ser på kultur och integration från de styrande i rikspolitiken. Otroligt sorgligt. Jag har träffat människor som säger att vi (läs de projekt jag jobbat med, finansierat av dessa pengar) bokstavligen räddat livet på dom. Detta slänger man nu på soptippen. Jag skäms!”

Politik/Kultur | Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login