Det civila samhället sätter fokus på mänskliga rättigheter

Av på 16 oktober, 2018

Nu sätts det extra fokus på mänskliga rättigheter i Örebro. Mellan 20 och 25 oktober fylls staden av evenemang som på olika sätt lyfter människors lika värde. Det handlar om allt från genus, hur olika kulturer ska kunna mötas, och mycket mer. Och i år satsas det också extra på syn-, skriv- och teckenspråkstolkning.

– Det finns ett stort engagemang för mänskliga rättigheter i Örebro och det jobbas hårt med frågan i civilsamhället i Örebro. Det vill Örebro kommun uppmärksamma. Mänskliga rättigheter måste alltid försvaras, debatteras och synliggöras, säger Lovisa Strand, strateg för mänskliga rättigheter i Örebro kommun.

Invigning
Dagarna inleds den 20 oktober på Våghustorget kl. 13 med musik, tal och underhållning av bl.a. Anna Bergendahl och Spelrum. Invigningstalare är Agneta Blom, kommunfullmäktiges ordförande. Konferencier är Tobias Kandenäs. Samtidigt delas Örebro kommuns fritidspris ut till förening med barn- och ungdomsverksamhet som gör särskilda insatser.

Avslutning
Dagarna avslutas den 25 oktober med en fredsvandring för barns rättigheter. Samling kl. 18.30, start vid Olaus Petrikyrkan och avslutning vid Våghustorget. En vandring för alla åldrar där vi stannar till vid olika platser för att höra korta tal om bl.a. barns bästa, barns rätt att tänka fritt m.m. Ungdomar från Svenska kyrkan håller tal vid Järntorget, Stortorget och Våghustorget.

Programmet för dagarna innehåller musik, teater, föreläsningar, smyckesworkshop och runda bordssamtal. Flera föreningar och organisationer arrangerar aktiviteter för att lyfta frågan ur olika perspektiv.

Som till exempel evenemanget ”Hatade demokrati” Föreläsning av författaren Henrik Arnstad. ”Flirt eller sexuella trakasserier? – Lagligt skydd, praktiska exempel och förebyggande arbete” och ”Stadsvandring med andra sinnen än syn och hörsel”.

Hela programmet finns på orebro.se/mr-dagar

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in